Navigation Menu

Nieuwe ABP fossielvrij website
Kijk voor updates, meer achtergrond en informatie over de verschillende (bekende) ondersteuners van de ABP fossielvrij petitie  en de ABP campagne op: www.abpfossielvrij.nl

Lancering petitie ABP fossielvrij
Op dinsdag 16 december 2014 is de ABPfossielvrij petitie gelanceerd. We roepen daarmee het ABP op tot concrete actie richting fossielvrije investeringen. We vragen zoveel mogelijk ABP deelnemers op om deze te ondersteunen en hier bekendheid aan te geven. Zie hier het persbericht. Ondertekenen en helpen verspreiden kan nog steeds, we zullen de petitie medio maart aanbieden aan het ABP bestuur.

Petitie image

Achtergrond informatie ABP campagne
Het Pensioenfonds ABP is de grootste Nederlandse vermogensbeheerder. Met een vermogen van 334 miljard euro, beheren zij de pensioenen van 2,8 miljoen werknemers in de sectoren overheid en onderwijs. Momenteel belegt het ABP ongeveer 33 miljard Euro in CO2-intensieve  bedrijven in de fossiele energie industrie, zoals Shell, Exxon Mobile, Total, Chevron en Petroleo Brasilero.

Berekeningen van het Carbon Tracker Initiative laten zien dat 60-80% van de bewezen fossiele reserves van deze fossiele bedrijven in de grond moeten blijven zitten om opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Dit betekent dat de aandelen van de genoemde fossiele bedrijven sterk overgewaardeerd zijn, en een grote kans hebben om ‘stranded assets’ te worden. Deze overwaardering van fossiele reserves wordt ook wel de ‘Carbon Bubble’, ofwel koolstofbubbel, genoemd. Dit betekent dat het ABP investeert in bedrijven die onethisch handelen omdat zij winst maken ten koste van het klimaat en de maatschappij. Voor veel ABP deelnemers vormt dit zowel een moreel probleem, als een financieel risico.

ABPfossielvrij
Fossielvrij NL roept samen met een groeiend aantal ABP deelnemers en maatschappelijke organisaties, het ABP op om te divesteren uit fossiele energiebedrijven. Op verschillende manieren  verspreiden we deze oproep.

Zo hebben we tijdens de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan de ABPduurzaam kieswijzer ontwikkeld. ABP deelnemers werden hiermee geinformeerd over de ideeën van de kandidaten over de koolstofbubbel en fossiele investeringen.

Op maandag 1 september 2014 hebben we  een breed gedragen brief aan ABP bestuur gestuurd. Deze brief, ondertekend door 17 maatschappelijke organisaties, trok zowel de aandacht van het ABP bestuur, als van de media, zie hier het artikel dat in de Volkskrant verscheen.

Op 10 september 2014 hebben we gesproken met leden van het ABP Bestuur en van de APG Environmental and Sustainability Group. APG adviseert ABP bij haar vermogensbeheer. ABP en APG werken al aan een analyse van de invloed van een strenger klimaatbeleid en technologische doorbraken op de waarde van ABP’s portfolio. Verder werd ons hier verteld dat de totale investeringen van ABP in fossiele energiebedrijven dus ‘ongeveer 10%’ van de totale portfolio bedragen, wat ongeveer drie keer zoveel is dan we aanvankelijk dachten. ABP heeft tot dusverre nog geen inzicht verschaft in hoe deze investeringen precies zijn opgebouwd.

Op 24 september 2014 hebben wij een schriftelijk antwoord gekregen van ABP op onze brief van 1 september. Hieronder:

” We delen uw zorgen over de opwarming van de aarde en de langetermijngevolgen van klimaatverandering. Ook zijn wij het met u eens dat een strenger klimaatbeleid gevolgen kan hebben voor onze beleggingen…..

De fossiele industrie wordt door ons niet uitgesloten en we hebben momenteel ook geen plannen om dat te gaan doen. Wereldwijd stijgt de vraag naar energie nog steeds en hernieuwbare bronnen zijn nog niet in staat om in voldoende mate in die behoefte te voorzien. We denken dat een besluit om niet langer te investeren in olie-, kolen- en gasbedrijven niet zal bijdragen aan een afname van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook niet bijdraagt aan een afname van de CO2-uitstoot……”

Als pensioendeelnemers bij ABP willen wij uiteraard later een financieel mooi pensioen. Echter, wij denken dat de ‘Carbon bubble’ veel sneller zal gaan barsten dan het ABP denkt, en dat ABP de risico’s niet goed inschat.

 

Volg op Twitter: @ABPfossielvrij

Zie ook de persberichten over het ABP: