Op 26 oktober 2021 besloot ABP om ons pensioengeld niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Dat was een fantastisch besluit! Of deze beloftes waarmaakt worden, moeten we in de gaten houden. Dat kan met behulp van ABP’s verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zitten afgevaardigden van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Zij adviseren het bestuur en beoordelen jaarlijks of zij hun werk goed hebben gedaan.

Wie mag er stemmen en hoe werkt dit?

Als actieve deelnemer – dus als je op dit moment pensioen opbouwt bij ABP – of als gepensioneerde beslis jij mee wie er in dit verantwoordingsorgaan zitten. Dit doe je door een stem uit te brengen tussen 4 en 24 april op de website van ABP. Om te stemmen krijg je per brief of mail van ABP een unieke stemcode. 

Op wie kan ik stemmen?

De kandidaten vertegenwoordigen deelnemers óf gepensioneerden. Je kunt je verdiepen in de kandidaten op de website van ABP.

Net als bij landelijke verkiezingen zijn er lijsten met kandidaten. De deelnemers hebben zich verenigd in verschillende fracties. Meer weten over de lijsten? Bekijk het overzicht van standpunten va de lijsten.

Stem op een kandidaat die écht duurzaam en verantwoord beleggen belangrijk vindt

Wij hebben een aantal kandidaten die zich inzetten voor een fossielvrij ABP op een rijtje gezet. Dit zijn mensen waarvan wij weten dat ze zich willen inzetten voor een rechtvaardig en duurzaam pensioen, en ABP scherp in de gaten willen houden op hun beleggingsbeleid. Zij zullen erop toezien dat ABP ons pensioengeld daadwerkelijk uit fossiele bedrijven haalt. 

Daarnaast gaan ze zich hard maken dat ABP zijn invloed uitoefent bij bedrijven die nu nog veel CO2-uitstoten, en zich ervoor inzetten dat ABP sterke uitsluitingscriteria krijgt voor bedrijven die niet bereid zijn om te veranderen. Dit zijn bovendien kandidaten die ook andere vormen van duurzaam en ethisch beleggen belangrijk vinden.

Kandidaten voor actieve deelnemers

Laurie Kos

Lijst: Lijst voor onafhankelijk pensioentoezicht

Kiesgroep: Deelnemers

Laurie wil een onafhankelijk geluid laten horen namens een jonge generatie pensioendeelnemers. Laurie pleit voor transparantie over de keuzes in het beleid van ons pensioenfonds en voor meer vormen van zeggenschap van pensioendeelnemers. ABP kan positief bijdragen aan een toekomst waar huidige jonge generaties gerust met pensioen kunnen. Dit kan alleen door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te beleggen.

Laurie Kos is jarenlang een trekker geweest van ABP Fossielvrij. Ze is één van de oprichters van GroenPensioen, dat zich inzet voor de verduurzaming van pensioenen. Ze heeft veel kennis en expertise, en is bevlogen om een verantwoord en duurzaam pensioen te realiseren.

Gerian Alofs

Lijst: Algemene Onderwijsbond

Kiesgroep: Deelnemers

Gerian wil zich graag hard maken voor het consequent toetsen van de beleggingen van ABP aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat betekent geen investeringen meer in bedrijven die mensenrechten schenden, schade toebrengen aan het milieu en/of hun bedrijfsvoering niet in lijn gebracht hebben met het klimaatakkoord van Parijs. 

Gerian heeft zich hard gemaakt voor een fossielvrij ABP-pensioen vanuit de initiatiefgroep Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht. Daar was ze één van de trouwe steunpilaren van deze campagnegroep. 

Sue Blackwell

Lijst: FNV

Kiesgroep: Deelnemers

Sue heeft soortgelijke ervaring met een Engels pensioenfonds. Als werknemer op de Universiteit Utrecht vindt ze het belangrijk dat er een stem is vanuit deelnemers met een niet-Nederlandse achtergrond die soms jarenlang geen vast contract hebben. Ze komt op voor goed pensioenen voor iedereen en dat betekent dat onze pensioenen vrij moeten worden van beleggingen in fossiele brandstoffen en waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

Sue wil het geluid van werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond laten horen en zich er sterk voor maken dat er niet belegd wordt in fossiele brandstoffen en bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Sue zit in onze ABP Fossielvrij-werkgroep

Fédes van Rijn

Lijst: Groen & Eerlijk

Kiesgroep: Deelnemers

Fédes heeft de nieuwe lijst Groen & Eerlijk opgezet. Het doel is om ABP van binnenuit te veranderen naar een organisatie die oog heeft voor een duurzame en rechtvaardigere wereld. Fédes voelt zich geroepen om naast haar werk als onderzoeker, haar rol als moeder en als consument zich in te zetten voor een toekomst die gelijkwaardiger, groener en gezonder is. Daar speelt het beheren van pensioengelden een rol in.

Fédes wil toezien dat pensioengelden ingezet worden om bij te dragen aan een toekomst die gelijkwaardiger, groener en gezonder is.

Agnes Tay

Lijst: Algemene Onderwijsbond (1b.nr4)

Kiesgroep: Deelnemers

Agnes heeft als docent bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam veel ervaring met begrippen als rendement, risico en kosten. Haar aandacht ligt echter ook bij de overgang naar duurzame energie, met respect voor mens en natuur. Zo wil Agnes het aandeel in groene beleggingen vergroten en pleit ze o.a. voor een verdere aanscherping door ABP van criteria voor beleggingen in de energiesector. Agnes heeft een dag voorafgaand aan de overhandiging van de petitie (duurttelang) aan Corien Wortmann op 25 juni in Amsterdam tijdens de VO-ABP bestuur vergadering het bestuur opgeroepen te stoppen met investeren in de klimaatcrisis. Daarnaast werkt Agnes sinds 2018 intensief samen met de groep ABPfossielvrij met o.a. Cindy Coltman van Both Ends. Kort geleden heeft ze ook samenwerking met de Green Office van de HvA geïnitieerd.

Agnes wilt dat wij allen kunnen genieten van een groen pensioen. Nu, maar ook zeker in de toekomst – in een leefbare wereld. Lees meer over Agnes op haar website https://www.agnestay.nl/apb-2022 en over de VO highlights 2018-2022


Kandidaten voor gepensioneerden

Helaas zijn er weinig uitgesproken groene kandidaten onder de gepensioneerden. Wij raden aan om op een kandidaat van de FNV-fractie te stemmen, omdat zij een duurzaam beleid voorstaan, zoals Maarten Nesse.

Maarten Nesse

Lijst: Algemene Onderwijsbond

Kiesgroep: Gepensioneerden

Als onderwijsman wil Maarten dat de toekomstige generaties leven op een schone, niet uitgeputte Aarde. Ook als econoom denkt Maarten vooruit. Geld speelt daarbij natuurlijk een grote, maar niet altijd doorslaggevende rol. Op de korte termijn geld verdienen ten koste van de lange termijn verdiensten van toekomstige generaties keurt Maarten af.

Maarten wil zich in als onderwijsman én econoom inzetten om te voorkomen dat op korte termijn geld verdienen ten koste gaat van de toekomstige generaties.

Breng je stem uit

FacebookTwitter