Wij bouwen een burgerbeweging die de macht van de fossiele industrie doorbreekt

Onze missie

 

Fossielvrij NL pakt de klimaatcrisis aan door het organiseren van een sterke, lokaal verankerde burgerbeweging die de macht van kolen-, olie- en gasbedrijven doorbreekt.
Samen zorgen we ervoor dat publieke instellingen — zoals pensioenfondsen, musea en scholen — hun banden met fossiele bedrijven verbreken. Zo brokkelt de macht van de fossiele industrie af. Dit creëert ruimte voor een rechtvaardige transitie naar een decentraal energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare bronnen.

 

Lees hier verder over hoe wij werken.

Onze visie

 

Een wereld in ecologische en sociale balans, geworteld in rechtvaardigheid en bevrijd van de fossiele industrie.

 

Lees de uitgebreide versie van onze visie hier.

 

De Fossielvrij beweging

Wij zijn een beweging van mensen zoals jij en ik, die in actie komen voor het einde van het fossiele tijdperk. We geloven in de kracht van burgermacht om een veilig klimaat en een betere, rechtvaardige toekomst te bouwen.
In Nederland zijn er zo’n tien lokale en thematische groepen en honderden vrijwilligers actief, die via creatieve, strategische campagnes de macht van de fossiele industrie aanpakken.
We zijn onderdeel van de wereldwijde beweging 350.org.

 

Zie hier alle lokale en thematische groepen.

 

Fossielvrij NL

 

Fossielvrij NL is een kleine, krachtige organisatie met betrokken mensen, in het hart van de groeiende Nederlandse klimaatbeweging. Met een team van vier medewerkers en zes bestuursleden, ondersteunen wij de Fossielvrij-beweging in Nederland.
We zetten focuscampagnes op, zoals ABP fossielvrijWe steunen onze groepen met digitale tools en trainingen. We bouwen sterke coalities met groepen die strijden voor klimaatrechtvaardigheid, in Nederland en daarbuiten. En we zorgen voor de strategie en langere termijn plannen. 

Zie de team- en bestuurssamenstelling hier.

 

ANBI-gegevens Fossielvrij NL
Statutaire naam: Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging
Ook genoemd: Fossielvrij NL
Statuten: bekijk hier de statuten (pdf)
RSIN/fiscaal nummer: 856194852
KvK nummer: 65630947
Rekeningnummer: NL12 TRIO 0391143980 tnv Stg. Fossielvrij

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Contact

Wil je meedoen? Of heb je vragen over de Fossielvrij-beweging? Stuur een mailtje naar [email protected]

En volg je ons al op Facebook, Twitter en Instagram?

FacebookTwitter