Wij bouwen een burgerbeweging die de macht van de fossiele industrie doorbreekt

Onze visie

 

Een wereld in ecologische en sociale balans, geworteld in rechtvaardigheid en bevrijd van de fossiele industrie.

Zo werken wij

  1. We delen een gemeenschappelijke visie

  2. We zetten doelgerichte campagnes op met actie als belangrijkste tactiek

  3. We bouwen aan een brede, inclusieve en krachtige beweging voor klimaatrechtvaardigheid

  4. We benaderen de klimaatcrisis vanuit een intersectioneel perspectief

  5. We richten ons op systeemverandering, niet op gedragsverandering

  6. Gemeenschapszin en solidariteit zijn de basis van hoe we ons organiseren

  7. Creativiteit is een vaste bouwsteen voor ons werk

  8. We brengen plezier en vreugde in ons activisme

  9. Verhalen maken onze beweging krachtig en menselijk

Fossielvrij NL

Het Fossielvrij NL team ondersteunt de Fossielvrij beweging in Nederland financieel, met trainingen en communicatie. Wij zetten focus-campagnes op en zorgen voor het uitzetten van onze strategie en langere termijn plannen.

Fossielvrij NL is sinds 2016 een stichting. Ons bestuur bestaat uit de volgende mensen:

 

ANBI-gegevens
Statutaire naam: Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging
Ook genoemd: Fossielvrij NL
Statuten: bekijk hier de statuten (pdf)
RSIN/fiscaal nummer: 856194852
KvK nummer: 65630947
Rekeningnummer: NL12 TRIO 0391143980 tnv Stg. Fossielvrij

Jaarverslagen
jaarverslag Fossielvrij NL – 2019 (pdf)
jaarverslag Fossielvrij NL – 2018 (pdf)

350.org
Fossielvrij NL maakt deel uit van de internationale klimaatorganisatie 350.org.
350.org is in 2008 opgericht met als doel een wereldwijde klimaatbeweging te bouwen. 350 is vernoemd naar 350 parts per million – de veilige concentratie aan koolstofdioxide in de atmosfeer.

Contact

Wil je ook meedoen? Of heb je vragen over de Fossielvrij beweging? Stuur een mailtje naar contact@fossielvrij.nl

En volg je ons al op

Facebook Twitter Instagram

FacebookTwitter