Geacht algemeen bestuur van ABP,

Graag spreken wij, namens verschillende initiatiefgroepen die bij ABP hebben aangedrongen op een fossielvrije en duurzame beleggingsportefeuille, onze zorgen uit over het uitblijven van toegezegde acties op het gebied van fossiele investeringen en investeringen gerelateerd aan ontbossing.

Wij zien dat ABP een grote stap naar voren heeft gezet, en daarmee ook andere pensioenfondsen aanzet tot aanscherping van hun klimaatbeleid. Dat is van wezenlijk belang, en wij zijn nog steeds blij dat ABP deze stap heeft gezet en aanscherpingen heeft gedaan in het klimaatbeleid 2022-2030. Ook zien we een grote verbetering in het stembeleid van ABP. U laat zien dat klimaatbeleid niet mag blijven bij woorden, maar ook handen en voeten moet krijgen.

Inmiddels zitten we ruim anderhalf jaar na deze aankondiging. We hebben ABP nauw gevolgd in de stappen die het in het door jullie aangegeven tijdspad gezet heeft, en we maken ons nu grote zorgen over de vertraging die lijkt op te treden. Ons ongeduld – zeker gezien de ontvouwende urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis – neemt toe. 

Bij de bekendmaking van het besluit om fossiele producten te verkopen, in oktober 2021,  zegde ABP het volgende toe:

  • Het verkopen van goed verhandelbare (‘liquide’) beleggingen. Dit zou aan het einde van het eerste kwartaal in 2023 voltooid zijn. 
  • Het opstellen van een plan in 2022 voor de verkoop van fossiele beleggingen in termijncontracten op grondstoffen en illiquide beleggingen; 
  • Het in 2022 aanscherpen van de insluitingscriteria gericht op de grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, auto-industrie, agro-industrie en de luchtvaart. Deze bedrijven zouden gestimuleerd worden om te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
  • Intensief engagement te gaan voeren met grootverbruikers van fossiele brandstoffen. 

Volgens ABP’s eigen nieuwsbericht van april 2023 zijn de goed verhandelbare liquide beleggingen inmiddels verkocht, maar blijft er een aanzienlijke investering van €6 miljard over. Daarnaast wachten we nog steeds op de uitwerking van het verkoopplan voor termijncontracten en illiquide beleggingen, en de insluitingscriteria voor de grootgebruikers. Wij stellen daarom graag de volgende vragen: 

  • ABP investeert nog steeds voor 6 miljard in fossiele bedrijven. Wat verklaart de problemen om deze bedrijven te verkopen? Op welke termijn worden deze wel verkocht? Zitten de investeringen die ABP nu nog heeft in de fossiele producenten, verwerkt in de data die ABP op de website publiceert?  Zo nee, is het mogelijk om hier een lijst van te ontvangen?
  • Hoewel er in 2022 een plan zou zijn voor de afbouw van termijncontracten en illiquide beleggingen (volgens ABP was dit in 2021 11,6 miljard euro), hebben wij hier tot op heden geen plan voor gezien. Wanneer komt dit afbouwplan? Hoeveel tijd denkt ABP nodig te hebben  om de huidige investeringen af te bouwen?
  • Ook de insluitingscriteria (voor grootgebruikers) zijn naar ons weten nog steeds niet bekend, terwijl was aangekondigd dat deze in het eerste kwartaal 2023 naar buiten zouden komen. Hoe komt het dat dit zoveel vertraging oploopt, en wanneer kunnen wij deze verwachten?
  • Met welke grootverbruikers van fossiele brandstoffen is tot nu toe engagement gevoerd? Eerder gaven jullie aan dat de criteria voor engagement met grootverbruikers zou worden aangescherpt in 2022. Hoe is daar invulling aan gegeven? Heeft ABP termijnen aan haar engagement met grootverbruikers gekoppeld? Hoe definieert ABP ‘intensieve’ engagement en wat is het verschil met de reguliere vorm van engagement?
  • ABP heeft ook toegezegd om aan natuur- en biodiversiteitsbeleid te werken. Zijn deze ambities inmiddels vertaald in geformuleerde doelen met  minimumcriteria waaraan bedrijven waarin wordt geïnvesteerd moeten voldoen? Hoe zorgt ABP dat ontbossingsvrij zo snel mogelijk en uiterlijk in 2024 de norm wordt en er een duidelijk monitoringsysteem is om ontbossingsvrije investeringen te garanderen?

Wij hopen op een spoedig antwoord – en natuurlijk vooral op een daadwerkelijk fossielvrij en ontbossingsvrij pensioenfonds. 

Vriendelijke groet,

Hiske Arts, ABP Fossielvrij

Disa Sauter, Groen Pensioen

Martien Das, Rijksambtenaren voor een fossielvrij ABP

Anne Hofstede, Ik wil een Schoon Pensioen

Felix van Vugt, Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht

Frank van Schaik, Teachers for Climate

Petra Verdonk, Scientist Rebellion

Marjan Smeulders, Scientists for Future

Arjan van den Hoogen, Waterschappers willen een klimaatneutraal ABP

Margriet Goris, Grey hair, green forests

Eric Lu, XR Onderwijs

Sietske Huijbers, Fridays for Future

Nikki Trip, Aandeelhouders van de Toekomst

Lucas Winnips, Extinction Rebellion Nederland

FacebookTwitter