juni 17, 2015

Efter påtryckningar från studenter och anställda – Lunds universitet gör donationer fossilfria

LUND, SVERIGE – Lunds universitet fattade i fredags (12/6) beslutet att avveckla en del av sina investeringar i kol, olja och gas. Detta efter att under våren ha mött upptrappade påtryckningar från studenter och anställda.

Under två års tid har 1800 underskrifter samlats in, ett öppet brev signerat av 183 anställda överlämnats till universitetsstyrelsen [1], studentkårernas stöd etablerats och ett stort antal aktioner till stöd för divestering genomförts. Bakom dessa ansträngningar står kampanjen Fossil Free Lunds universitet, en del av den globala kampanjen för att divestera ur fossila bränslen [2].

Beslutet bevisar att våra ansträngningar varit värdefulla, säger Caroline Westblom från kampanjen Fossil Free Lunds universitet. LU går nu gå i bräschen och visar ledarskap för klimatet, något vi vet att både studenter, anställda och många andra värdesätter högt.

Tack varje kampanjens påtryckningar har universitetet tidigare tagit beslut om att avyttra den fond som innehöll ryska olje- och gasbolaget Gazprom [3]. Nu tar universitetet alltså ytterligare ett kliv i rätt riktning och visar enligt aktiva i kampanjen modet och viljan att vara en ännu starkare drivkraft för ett hållbart samhälle. Rektor Torbjörn von Schantz säger att universitetet ska avveckla sina fossilinnehav “så fort det går”.

Det har varit påtryckningar från flera olika håll, säger Johan Svantesson Sjöberg, studeranderepresentant i universitetsstyrelsen. Universitetet vill vara med och bidra till en hållbar utveckling och vi kände att detta var rätt steg att ta.

Beslutet fattades under ett styrelsemöte i fredags (12/6). Inom 5 år vill Lunds universitet avyttra de medel som är direkt donerade till universitetet ur kol-, olje- och gasbolag. Detta berör ca 1/10 av de medel universitetet förvaltar – de som styrelsen upplever sig ha bäst kontroll över – men inte de stiftelser som utgör övriga 9/10 av placeringarna.

De nya etiska riktlinjerna för direkta donationer lyder: “Aktiefonder får inte placera i bolag där verksamheten inom utvinning av kol, olja & gasutgör mer än 10% av omsättningen eller vinsten.”

Även om divesteringen inte är fullständig visar beslutet att universitetet är beredda att förvalta sina donerade medel i linje med sin värdegrund om att verka för en bättre värld, menar Caroline Westblom. Vi nöjer oss dock inte helt och hållet förrän den nya skrivelsen i policyn omfattar alla investeringarna.

Till redaktörer

[1] https://gofossilfree.org/se/lund-staff-letter/

[2] https://gofossilfree.org/

[3]https://gofossilfree.org/se/press-release/efter-patryckningar-fran-studenterna-lunds-universitet-saljer-av-finansiella-innehav-i-gazprom/

 

FacebookTwitter