Fossilfria pensioner nu

Vi, Fossil Free Sverige, kräver av Sveriges riksdag att AP-fonderna ska vara helt fria från investeringar i fossilbranschen. För att vi ska kunna hålla den globala medeltemperaturhöjningen till max 2 grader, måste 80% av världens fossila reserver lämnas i marken. Och ännu mer om vi ska nå max 1,5 grader. Detta innebär att vi har en stor fossilbubbla. Men framförallt är det av moraliska skäl som svenska staten måste #divestera:

“Om det är fel att förstöra klimatet, så är det fel att tjäna pengar på den förstörelsen”

Inga pengar till kol, olja och gas!

Skriv under namninsamlingen

 

Nu har Sveriges riksdag chansen att införa fossilfria pensioner!

Under november bereds ett nytt regelverk för Första till Fjärde AP-fonden i riksdagens finansutskott. Detta måste förtydligas för att säkra att fondernas medel investeras med respekt för klimat, miljö och mänskliga rättigheter! Tillsammans med 11 andra organisationer inom nätverket Schyssta pensioner har vi i ett brev till finansutskottet, inför deras behandling av regeringens proposition, listat flera områden där förtydliganden krävs. Läs hela brevet på Schyssta pensioners hemsida.

 

Svenska pensionspengar investeras i brunkolsbolag som RWE – det måste upphöra. Divestera nu!

 

Divestera ur tyska kolbolaget RWE

Läs mer om vår resa till tyska kolgruvan RWE som AP 2, AP4 och AP7 investerar i.

(Uppdatering 2018-06-30: AP4 har slutfört försäljningen av RWE och drygt 20 andra kolbolag.)

 

Världens pensionsfonder äger 281 biljoner SEK – en möjlighet till ansvar

Världens 300 största pensionsfonder tillsammans äger enligt Willis Towers Watson 14.8 biljoner US Dollar. Och totalt äger världens pensionsfonder 35,2 biljoner US Dollar, eller cirka 281 biljoner SEK. Vad händer när världens pensionsfonder börjar inse det ohållbara i att investera i fossilindustrin? En enorm potential för ekonomisk, moralisk och politisk omställning som inget fossilbolag kan blunda för.

 

Vill du att din pension investeras i fossilindustrin? Om inte, gör din röst hörd

Kontakta gärna en politiker (välj vilken som – det är bra om inte bara några få får mail om detta) i pensiongruppen och motivera varför du inte vill att dina pensionspengar investeras i fossilindustrin:

 

Skriv till en ansvarig politiker

Ministrar med ansvar för frågan

 

Pensionsgruppen som ansvarar för hållbarhetsriktlinjer

 

Divestera din egen premiepension

Det stora jobbet är statens och den största delen av din pension kan du inte påverka. Men för din premiepensionen (AP7) kan du själv välja fonder.

Vi har satt ihop en liten guide i PDF-format om hur du kan välja fossilfria, och etiska fonder. OBS att Fossil Free inte tar något ansvar för hur de fonder du väljer utvecklas ekonomiskt, endast att de, när vi senast kollade dem, var fossilfria och etiska enligt definitionen i PDF:en.

 

Godkända definitioner av fossilfritt:

  • Inga investeringar i bolag på CT200-listan (Världens 200 största bolag som tillsammans äger i princip alla fossilreserver)
  • Inga investeringar i bolag vars årliga omsättning till 5% eller mer utgörs av utvinning, exploatering, produktion av fossila bränslen; kol, olja och gas.
FacebookTwitter