Fossilfria pensioner nu

Vi, Fossil Free Sverige, kräver av Sveriges riksdag att AP-fonderna ska vara helt fritt från investeringar i fossilbranschen. För att vi ska kunna hålla den globala medeltemperaturhöjningen till max 2 grader, måste 80% av världens fossila reserver lämnas i marken. Det innebär att vi har en stor fossilbubbla. Men framförallt är det av moraliska skäl som svenska staten måste #divestera:

“Om det är fel att förstöra klimatet, så är det fel att tjäna pengar på den förstörelsen”

Inga pengar till kol, olja och gas! Pensiongruppen skall under 2017 presentera nya förslag på hållbarhet för AP-fondernas investeringar. Det måste innebära 100% fossilfritt.

Vill du att din pension investeras i fossilindustrin? Gör din röst hörd

Kontakta gärna en politiker i pensiongruppen och motivera varför du inte vill att dina pensionspengar investeras i fossilindustrin:

 

Ministrar med ansvar för frågan

 

Pensionsgruppen som ansvarar för hållbarhetsriktlinjer

 

Skriv under vår namninsamling på divestera.nu eller kontakta jnorrbo@gmail.com för att komma i kontakt med kampanjen

 

Godkända definitioner av fossilfritt:

  • Inga investeringar i bolag på CT200-listan (Världens 200 största bolag som tillsammans äger i princip alla fossilreserver)
  • Inga investeringar i bolag vars årliga omsättning till 5% eller mer utgörs av utvinning, exploatering, produktion av fossila bränslen; kol, olja och gas.
FacebookTwitter