Efter fem år av divesteringskampanjer, börjar det strömma in riktiga segrar och momentum för 350.org samt klimatrörelsen. Hundratals institutioner på olika håll i världen åtar sig att flytta sina pengar från fossilindustrin. Kampanjen startade som ett försök att stigmatisera fossilindustrin – den finansiella effekten var mindre viktig än den socio-politiska. Men nu, när tillgångar värda biljontals dollar divesteras och fler åtaganden kommer in hela tiden, så rör pengarna på sig. Vi har ett ansvar och en bra möjlighet att fråga oss själva hur själva förflyttningen av pengarna (och inte bara kampen för att de ska flyttas) kan vara till hjälp för att komma närmare våra visioner om klimaträttvisa. Vad kan vi bygga med alla de resurser som tidigare upprätthöll fossilindustrin?

Principer för återinvestering

Dessa principer är omarbetade från Regenerative Finance-teamets version och utvecklades i samarbete med Movement Generation och Climate Justice Alliance. Vi vet att investering är en svår fråga för alla institutioner – de måste överväga sina behov, sina värderingar och uppdrag, samt de investeringsalternativ som finns tillgängliga. 350.org är inga finanskonsulter, men vi tror att för att bygga den värld vi behöver, så ska vi investera på ett sätt som stämmer överens med vår vision. När vi fortsättningsvis jobbar med institutioner så kommer vi att uppmana dem till investeringar som:

 

  • Ökar makt och välfärd för lokalsamhällen: Investera i mindre, heterogena, lokalt kontrollerade och medborgarledda verksamheter där investeringarna innebär att positiva effekter sprids över människor och områden.
  • Förändrar ekonomisk kontroll: Investera i verksamheter som prioriterar arbetarnas intressen, lokalsamhällen och framgång för satsningen.
  • Demokratiserar arbetsplatsen: Investera i verksamheter som ökar arbetarkontroll, demokrati, arbetsrätt och garanterar löner som står sig.
  • Främjar jämlikhet: Investera i verksamheter som aktivt motverkar social ojämlikhet som baseras på etnicitet, klass, genus, status på medborgarskap och andra former av förtryck.
  • Förordar ekologiskt välmående och motståndskraft: Investera i verksamheter som ökar den ekologiska motståndskraften, minskar förbrukning av resurser och underminerar den ekonomi som bygger på exploatering av människor och planet – i synnerhet fossilindustrin
  • Förändrar produktions- och konsumtionstrender: Investera för att stödja framväxten av och hållbarheten i förnybar energi samt tillverkningsindustrin för att nå nollutsläpp.
  • Stärker det gemensamma: Investera i offentliga projekt i sektorer som nollavfall, ren energi och transport, vilka alla är en del av en rättvis omställning och självläkande ekologiska system.

 

 

FacebookTwitter