Att ”divestera ur” är motsatsen till att ”investera i” – det handlar om att sälja av aktier, fonder eller andra investeringar som är oetiska eller moraliskt tvivelaktiga. Investeringar i fossil energi är både en risk för investerarna och planeten – det är därför vår kampanj uppmanar institutioner att divestera ur de här smutsiga bolagen.

När du investerar dina pengar kan du köpa aktier, fonder eller andra investeringar som genererar inkomst åt dig. Svenska universitet, liksom kyrkor, pensionsfonder och andra institutioner, investerar miljoner och ibland miljarderi den här typen av papper för att generera avkastning som kan bidra till att bedriva deras verksamhet.

Det har funnits en handfull framgångsrika divesteringskampanjer, bland annat gällande Darfur och tobaksindustrin. Den största och mest effektiva berörde dock Sydafrikas Apartheid. Mot mitten av 80-talet hade 155 amerikanska campus divesterat ur bolag som gjorde affärer i Sydafrika. 26 stater, 22 län och 90 städer, däribland några av landets allra största, lyfte sina pengar ur multinationella bolag som gjorde affärer i landet. Den sydafrikanske divesteringskampanjen bidrog till att bräcka Apartheid-regimens stålgrepp, och inleda en mer demokratisk och jämlik era.

Screen Shot 2015-12-01 at 14.20.40

Foto från denna hemsida.

FacebookTwitter