Sverige ska bli
Fossil Free

Ingen mer kol, olja eller fossilgas. Inga nya pengar och ingen ny infrastruktur.
En rättvis omställning till 100% förnybart.

Vi bygger en global klimatrörelse för möta klimatkrisen. Bara en riktig folkrörelse kan stoppa fossilindustrin och den förstörelse den skapar.

Genom att sikta in oss på fossilindustrin – som eldat på klimatförändringarna i årtionden trots att den vetat om riskerna – så kan vi öppna möjligheterna till förändring

Oavsett om du vill göra dina pensionspengar fossilfria, stoppa ny infrastruktur för fossilgas eller kämpa för alternativen till dagens destruktiva system så är du varmt välkommen.

Skriv upp dig för att få reda på vad du kan göra där du bor.

kampanjer och projekt

Divest Nobel

We love Nobel. We love how its awards celebrate the greatest achievements by, and for, humankind. But there’s one thing we do not love: the Nobel Foundation’s investments in the fossil fuel industry are driving climate change. That’s why we call on the Nobel Foundation to divest from all fossil fuels. Divest Nobel →


Divestera AP-fonderna

Vi, Fossil Free Sverige, kräver av Sveriges riksdag att AP-fonderna ska vara helt fria från investeringar i fossilbranschen. För att vi ska kunna hålla den globala medeltemperaturhöjningen till max 2 grader, måste 80% av världens fossila reserver lämnas i marken. Divestera AP-fonderna →

https://gofossilfree.org/se/
FacebookTwitter