Hur vi jobbar

 

 

Vem som helst – varsomhelst – kan ansluta sig till eller starta sin egen Fossil Free-kampanj. Varje kampanjgrupp är autonom men är uppbyggd av samma DNA eller byggstenar:

 

1. Vi delar en Förändringsteori för hur divestering kan tackla klimatkrisen.
2. Vi delar Fossil Frees identitet med öppna källkod och verktyg som binder samman våra olika kampanjer.
3. Vi förbinder oss till samma organiseringsprinciper för hur vi jobbar tillsammans.

 

Vad som gör våra kampanjer till en mäktig rörelse är vårt gemensamma åtagande att upprätthålla och sprida dessa principer:

305-toc-icons-collaborate

Princip #1:

Vi är inkluderande

Klimatförändringar är inte bara en miljöfråga, en social rättvisefråga eller en ekonomisk fråga – de är allihop på samma gång. Det är en av de största utmaningarna mänskligheten någonsin skådat och vi kommer alla att behöva dra vårt strå till stacken för att lösa det.

Vi tar till oss och välkomnar aktivt talangerna, energin och engagemanget hos alla som frivilligt ägnar sin tid åt divesteringsrörelsen oavsett bakgrund, etnicitet, religiös eller andlig tro, kön och sexuell läggning. Vi reagerar omedelbart mot respektlöshet.

Vår rörelse är byggd på deltagarnas relationer. Vi kommer jobba varje dag för att bygga upp förtroende, respekt och ömsesidighet bland medlemmarna i Fossil Free-rörelsen. Vi utgår från att alla Fossil Free-kampanjare har goda avsikter.

ff-logo

Princip #2:

Vi har en öppen källkod

Vi välkomnar vem som helst att använda och anpassa namnet Fossil Free och dess visuella identitet, kampanjverktyg och divesteringskampanjens symboler om deras handlingar, krav och kommunikation stämmer överens med dessa principer och kampanjens förändringsteori.

Vi förstår att en gemensam identitet gör vår rörelse starkare och att vi alla är ansvariga för att tillsammans skapa och upprätthålla denna bild utåt.

350-toc-icon-justice

Princip #3:

Vi är alla ledare

Fossil Frees grupper är autonoma och ansvarar för att dess organisation, utförande, beslutsfattande, kommunikation, taktik och handlingar stämmer överens med dessa principer och rörelsens förändringsteori.

Vi uppmuntrar till att använda olika beslutsverktyg och processer inom kampanjgrupperna. Detta kan vara allt från konsensus om viktiga strategiska beslut och ingående samråd att förankra ”stora” beslut samtidigt som de dagliga frågorna överlåts till arbetsgrupper och mindre grupper.

305-toc-icon-mass-mobs

Princip #4:

Vi agerar

Vi uppmuntrar en mångfald av taktiker – det stärker vår rörelse. Vi förstår att aktion i offentligheten är viktiga när det gäller till att skapa opinion för vår sak. Och vi inser vikten av att trappa upp dessa aktioner när våra krav inte uppfylls.

Vi är beslutna om att upprätthålla icke-våldsdisciplin i alla våra aktioner. Vi stödjer de som går till direkt aktion och respekterar de som inte är i stånd att delta.

FacebookTwitter