september 26, 2014

Efter påtryckningar från studenterna – Lunds universitet säljer av finansiella innehav i Gazprom

Lunds universitet svarar på påtryckningar från studenterna och säljer av de finansiella

tillgångar som de haft placerade i en fond som bland annat innehåller omtvistade ryska

Gazprom. “Detta är ett tydligt moraliskt ställningstagande från universitetets sida, och ett

steg i rätt riktning för dem att visa att de menar allvar med att vara hållbara” säger Lisa

Brand, aktiv i kampanjen Fossil Free Lunds universitet.

 

Det var i förra veckan som donationsstyrelsen gav beskedet att de säljer av alla finansiella

tillgångar som de haft placerade i SEB Utlandsfond, och istället placera dem i SEB:s

Nordenfond [1]. Detta efter att över 1100 studenter och anställda skrivit under en

namninsamling som kräver att universitetet divesterar, det vill säga slutar placera donerade

medel, i kol, olja och fossilgas [2].

 

Det är kampanjen Fossil Free Lunds Universitet, som drivs av både studenter och anställda,

som under en längre tid har pressat universitetet att ta ställning i frågan om divestering på både

etiska, moraliska och finansiella grunder [3]. Donationsstyrelsen har vid två tidigare tillfällen

behandlat ärendet, men valt att inte agera i frågan [4]. I våras gjorde universitetet klart att de

inte brydde sig om studenternas åsikter när de valde att inte ta frågan vidare trots över tusen

namnunderskrifter. Men nu visar det sig att studenternas påtryckningar ändå har gett resultat.

 

“Universitetetsledningen tar i och med detta beslut ett stort steg i rätt riktning. Men det räcker

inte. Vi vill att Lunds universitet, som nyligen internationellt rankats som Sveriges bästa, går före

och blir första svenska universitet att divestera helt ur fossilindustrin”, säger Lisa Brand.

 

I lördags, den 20 september, kallade Fossil Free tillsammans med andra lokalföreningar till

en manifestation i Lund som en del av “People’s climate mobilisation” [5]. Det var en global

aktionshelg då det runt om i världen anordnades aktioner och demonstrationer för att få politiker

och makthavarae på alla nivåer att agera i klimatfrågan.

 

“Ett sätt att visa ledarskap är att divestera helt ur fossilindustrin – vilket vi kommer trycka på för

att få se universitetet göra i höst” säger Lisa Brand.

 

###

Kontakt:

Caroline Westblom, Fossil Free Lunds Universitet

073 633 19 53, caroline.westblom@gmail.com

 

För redaktörer

[1] http://lundagard.se/2014/09/17/universitetet-saljer-av-gazprom/

[2] campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university

[3] www.gofossilfree.org/se

[4] http://lundagard.se/2014/06/05/donationer-investeras-i-gazprom/

[5] http://peoplesclimate.org/

Fotograf Jens Hansson 2

Foto: Jens Hansson

FacebookTwitter