Dankzij druk van medewerkers, klanten en klimaatactivisten komt ING in beweging. De bank heeft nieuw klimaatbeleid aangekondigd. Wij juichen dit toe als een stap vooruit, maar er moet nog heel veel gebeuren voordat ING écht een duurzame bank is. Daarom blijven we actievoeren. Ook van andere kanten neemt de druk op ING nog steeds toe: Extinction Rebellion gaat volgende week actie voeren bij het voormalig ING-hoofdkantoor, steeds meer zakelijke klanten willen dat ING van koers verandert. En ING staat op de shortlist voor een nieuwe rechtszaak van Milieudefensie, samen met 6 andere financiële instellingen. Lees hier waarom!

1. ING strooit met kruimels om klimaatzorgen te sussen

Op 20 december kondigde ING trots aan dat ze in 2040 geen winning van fossiele brandstof meer zullen financieren, en dat ze in 2025 hun duurzame financiering verdriedubbeld zullen hebben. Klinkt goed, toch? Ja, het is een stap in de goede richting en het laat zien dat actievoeren werkt! Maar ING spreekt nog met geen woord over ‘midstream’-financiering, waar gasterminals en pijpleidingen onder vallen, terwijl juist de bank juist daar zoveel geld in steekt. En ze hebben het al helemaal niet over de obligaties, waar ze ook onder dit nieuwe beleid gewoon mee door kunnen gaan (lees meer bij punt 5!). Tot slot betekent afbouw in 2040 dat er nog zestien jaar lang geld van ING naar nieuwe fossiele projecten gaat, waarmee een heleboel nieuwe projecten kunnen worden opgestart. Meer druk is dus nodig.

2. Juist van ING mag je meer verwachten

ING is niet alleen Nederlands grootste bank, maar ook de huisbankier van de Nederlandse overheid én vele goede doelen en maatschappelijke organisaties. ING is bovendien een internationale systeembank, wat betekent dat belastingbetalers de ING moeten redden als de bank failliet dreigt te gaan. Juist van zo’n grote bank mag je verwachten dat ze verantwoordelijkheid neemt in het tegengaan van de klimaatcrisis. Was dat maar waar…

3. ING is de grootste financier van olie, kolen en gas in Nederland

ING financiert met gemiddeld 8 miljard euro per jaar olie, kolen en gas, in totaal meer dan 60 miljard dollar sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Dat is veel meer dan de andere Nederlandse banken. Wereldwijd zijn er maar 27 banken die méér geld in de fossiele industrie steken. Daarmee financiert ING van alle Nederlandse banken ook met afstand de meeste uitstoot van CO2, maar liefst 73 miljoen ton CO2 per jaar.

Een staafgrafiek laat zien dat ING de grootste financierder is van uitstoot vergeleken met andere Nederlandse financiële instellingen.

De grootste financierders van uitstoot van alle Nederlandse financiële instellingen (credits: onderzoek van Milieudefensie)

4. ING financiert via een omweg nog steeds nieuwe fossiele projecten

Om nog een kans te maken dat we onder de 1,5° verhitting blijven, is het essentieel dater geen nieuwe olie- en gasvelden worden aangeboord. ING erkent dat en financiert daarom sinds 2022 nieuwe olie- en gaswinning niet meer direct. Maar er is een sluiproute: ING verstrekt nog steeds algemene leningen aan fossiele bedrijven. Niets staat die bedrijven in de weg om met dat geld nieuwe fossiele projecten te starten en ING blijft ook onder het nieuwe beleid dit tot 2040 doen. Lees hier meer over deze loophole. 

5. Via obligaties van ING gaat er nog veel meer geld naar nieuw fossiel

Veel fossiele bedrijven financieren hun uitbreidingen met obligaties – een soort leningen die in heel veel kleine stukjes worden gehakt. ING regelt deze dienstverlening aan fossiele bedrijven. Sinds het sluiten van het Parijsakkoord heeft ING voor 83 miljard aan obligaties voor fossiele bedrijven uitgeschreven. ING deed dit zelfs voor bedrijven die boren naar olie en gas op de Noordpool, terwijl ze zelf zeggen alle financiering daarvan uit te sluiten. ING schrijft in hun klimaatrapport niet over fossiele obligaties, waardoor deze onder de radar blijven. 

6. ING financiert transport en opslag van fossiele energie

Bij fossiele projecten denk je als eerste aan het boren naar gas en olie en het mijnen van kolen (‘upstream’). Maar een groot deel van ING’s fossiele financiering gaat niet alleen naar winning, maar ook naar transport en opslag van fossiele energie (‘midstream’). Dat zorgt er net zo goed voor dat we langer vastzitten aan fossiel. In maart 2023 presenteerde ING nieuw beleid hierover, maar dat heeft in de praktijk niet zo veel effect: maar 10% van de huidige midstreamfinanciering zou niet meer mogen onder het nieuwe beleid.

ING uit fossiel? Niet dus. ING financiert nog de winning, opslag en transport, en verwerking van fossiele brandstoffen.

De verschillende plekken in de fossiele keten die ING nog elk jaar met miljarden euro’s financiert.

7. Voor vloeibaar gas (LNG) is ING wereldwijd een van de belangrijkste financiers

ING Bank staat internationaal bovenaan de lijstjes als het gaat om financiering van vloeibaar gas (LNG). Van alle banken wereldwijd was ING in 2022 de op drie na grootste financier van LNG-bedrijvenOok is ING de op twee na grootste financier van LNG-terminals in de VS, waar veel van de Nederlandse LNG vandaan komt. Maar dit Amerikaanse vloeibare gas is niet veel schoner dan steenkool. Het wordt via fracking gewonnen en lekkages van het ‘superbroeikasgas’ methaan zijn aan de orde van de dag. De LNG-terminals die ING financiert gaan soms pas over járen leveren, zijn qua uitstoot vergelijkbaar met Tata Steel, en zullen  tientallen jaren   moeten draaien om winstgevend te zijn. Dit ketent ons nog jaren vast aan fossiel.

8. ING strooit zand in de ogen met hun klimaatdoelstellingen

Voor iedere sector die ING financiert, stelt de bank eisen rondom het terugbrengen van de uitstoot. Maar voor de meeste sectoren zijn deze ‘reductiedoelen’ nog steeds relatief in plaats van absoluut. Dat betekent dat ING kijkt of een bedrijf relatief schoner gaat werken, bijvoorbeeld door meer te investeren in duurzame energie. Maar als datzelfde bedrijf óók haar fossiele projecten uitbreidt, dan blijft de absolute (werkelijke) uitstoot van dat bedrijf gelijk of kan zelfs stijgen. Relatieve reductiedoelen zijn dus misleidend, zo schreven we ook in het FD.

9. ING doet aan greenwashing

ING doet erg haar best om zichzelf te profileren als duurzame bank. Ze doen er via slimme marketing alles aan om hun klanten en werknemers te laten geloven dat ze écht goed bezig zijn. Maar in mei én in november van dit jaar heeft de Reclame Code Commissie ING op de vingers getikt, omdat ING in hun uitingen over duurzaam bankieren geen eerlijk verhaal vertelde.

10. ING’s fossiele projecten schaden mensen hier en nu

ING financiert veel bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Bijvoorbeeld het mijnbouwbedrijf Glencore, dat betrokken is bij aanvallen op activisten, klimaatwetgeving negeert en de lokale bevolking dwingt te verhuizen. Ook is Glencore eigenaar van een van de grootste open kolenmijnen ter wereld, een project dat bekend staat als ‘koolstofbom’. Ook de verhalen van Ilham (Mozambique), James (Verenigde Staten) en Sally en Margaret (Australië) laten zien dat ING het op z’n zachtst gezegd niet zo nauw neemt met het welzijn van mensen. Deze verhalen lees je niet terug in de mooie rapporten van ING, maar ze zijn schrijnend. Juist de kwetsbaarste mensen worden het hardst geraakt door de klimaatcrisis. Dat moet en dat kan anders.

----
Help je mee om de druk op ING nog verder op te voeren? Teken dan de petitie!

Heb je iets meer tijd? Kom naar een online meet-up en sluit je aan bij onze INGfossielvrij beweging. 
FacebookTwitter