Vi uppmanar svenska institutioner att divestera. Den uppmaningen innebär att:

  • Genast upphöra att göra nya investeringar i fossilbolag
  • Inom 5 år divestera sina befintliga innehav i fossilbolag
  • Redovisa denna process på ett transparent sätt (för studenter, anställda osv)

Vi uppmuntrar även aktörer att ta kontakt med sina anställdas pensionsförvaltare (däribland AP-fonderna) och kräva att de divesterar ur fossilbolag.

Kraven kan variera något i lokala kampanjer! Du hittar kampanjernas egna upprop i listan över svenska upprop.

Fler detaljer om vad kraven innebär för dig som är institutionell investerare finns här.

FacebookTwitter