december 12, 2014

Visuell dragkamp utanför universitetshuset i Lund då studenterna protesterade utanför styrelsemöte

Ett sjuttiotal studenter samlades imorse utanför universitetshuset i Lund och iscensatte en symbolisk dragkamp mellan studenterna och universitetsstyrelsen. Detta för att visa sitt missnöje med att styrelsen sagt nej till att ändra sin placeringspolicy så att den utesluter innehav i fossila bränslen, trots 1800 namnunderskrifter från studenter och anställda som vill se ett sådant direktiv.

Initiativtagarna till demonstrationen var kampanjen Fossil Free Lunds universitet, som kräver att universitetet divesterar, dvs säljer av sina innehav, ur företag som utvinner kol, olja och fossilgas. Kampanjen har i över ett års tid pressat universitetet att ändra sin placeringspolicy, och i dagsläget har nästan 1800 personer [1] skrivit under namninsamlingen. Dessutom är kampanjen del av en global rörelse [2], och stora investerare runt om i världen [3] [4] väljer nu av moraliska och finansiella skäl att dra tillbaka investeringar ur bolag som utvinner fossila bränslen. Trots det väljer universitetet att inte agera. Idag sammanträdde universitetsstyrelsen för sista gången i år och ett stort antal studenter samlades utanför mötet i en symbolisk dragkamp för att visa sitt missnöje med att styrelsen förblir passiva i frågan.

“Att Lunds Universitet fortsätter ignorera de nästan 1800 studenter och anställda som skrivit under kravet på divestering trots att de själva i sin värdegrund skriver att de ska verka för en hållbar utveckling är helt enkelt skandal”, säger Anna Ek, aktiv i kampanjen.

“Att försöka påverka universitetet i den här frågan känns som en dragkamp med väldigt ojämnt fördelade förutsättningar och skeva maktförhållanden. Trots att 1800 studenter och anställda kämpar på ena sidan står tiotalet styrelsemedlemmar på andra sidan och håller emot och ignorerar dem. Dagens aktion hade för avsikt att symbolisera detta”, säger Caroline Westblom, aktiv i kampanjen

“På dagens möte fanns inte ens frågan om att ändra investeringspolicyn med på agendan, vilket gör det desto viktigare att vi är här och demonstrerar för att visa att vi inte låter oss tystas. I slutet av aktionen vann studenterna dragkampen vilket är lika symboliskt: vi kommer inte ge upp” fortsätter hon.

###

Kontaktuppgifter:

Caroline Westblom, caroline.westblom@gmail.com, 073 633 19 53

Aktiv i kampanjen

Bilder här: https://www.flickr.com/photos/350org/sets/72157647397922933/

Fotograf: Olov Källgarn

Noter för redaktörer:

[1] http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-lund-university

[2] https://gofossilfree.org/

[3] http://www.nytimes.com/2014/09/22/us/heirs-to-an-oil-fortune-join-the-divestment-drive.html?_r=0

[4] http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/nyheter-och-pressmeddelanden/2014/andra-ap-fonden-avvecklar-agandet-i-ett-antal-fossilbolag/

FacebookTwitter