Inlägg: Page 4

Don’t let Nobel Prizes finance climate change

The Nobel Foundation can be really important in this fight by pushing for a fossil free and 100% renewable future. If the Nobel Foundation divests from fossil fuels it will be a strong signal and a wake-up call for people and institutions around the world

Låt inte Nobelprisen finansiera klimatkrisen

Nobelstiftelsen är en viktig aktör för klimatet, inte på grund av summorna man investerar, utan för att människor världen över respekterar stiftelsen och Nobelprisen.

Ljus i mörkret – Luciatåg mot den fossila eran

Under årets Nobeldag vill vi vara ljuset ljuset i klimatmörkret. Nobelstiftelsen har en unik chans att klippa banden med fossilindustrin, och genom sin internationella ryktbarhet se till att världen rör sig bort från kol, olja och gas.


FacebookTwitter