Inlägg: Page 4

Låt inte Nobelprisen finansiera klimatkrisen

Nobelstiftelsen är en viktig aktör för klimatet, inte på grund av summorna man investerar, utan för att människor världen över respekterar stiftelsen och Nobelprisen.

Ljus i mörkret – Luciatåg mot den fossila eran

Under årets Nobeldag vill vi vara ljuset ljuset i klimatmörkret. Nobelstiftelsen har en unik chans att klippa banden med fossilindustrin, och genom sin internationella ryktbarhet se till att världen rör sig bort från kol, olja och gas.


FacebookTwitter