På söndag blir det ett Luciatåg mot Nobelstiftelsens fossila investeringar. Är du inte i Stockholm och vill stödja så får du gärna skriva ett brev till stiftelsen VD.

Avslöjandet från norska organisationen Framtiden i Våre Hender slog ner som en bomb. Nobelstiftelsen – som precis delat ut Fredspriset till antikärnvapenkampanjen ICAN – investerar samtidigt i amerikanska bolag från kärnvapenindustrin. Ett par veckor senare kom beskedet – alla investeringar i bolag kopplade till kärnvapen ska bort inom ett år. Skillnaden mellan tanken med Fredspriset och hur det finansierades blev för stor. Att anpassa sina investeringar efter hur samhället bör se ut är en styrka, och något Nobelstiftelsen ska ha en eloge för.

Men kärnvapen är inte det enda hotet som mänskligheten står inför. De tre senaste åren verkar bli de varmaste sen mätningarna startade, och den globala uppvärmningen följs av extremväder som förstör människors möjligheter att försörja sig. Klimatkrisen slår hårdast mot de fattigaste – de som är minst ansvariga för utsläppen.

Trots att alla länder i världen – förutom USA – skrivit på Parisavtalet och sagt att de ska minska utsläppen rejält så sker en motsatt utveckling. De globala utsläppen fortsätter öka, och fossilindustrin försvarar inte bara sina tillgångar i kol, olja och fossilgas – utan man bygger även ny infrastruktur.

I Nobelstiftelsens portfölj finns företag som tyska RWE med sina kolgruvor, BP som storsatsar på fossilgas och folkrättsbrottsmisstänka Lundin Petroleum, fullt sysselsatta med oljeborrningar i Nordsjön. Att investera i dessa är att acceptera en destruktiv verksamhet som undergräver alla klimatmål.

Dessa företag kommer inte sluta av sig själva, vi måste se till att tvinga dem.

Nobelstiftelsen har världens chans att driva på utvecklingen mot en hållbar framtid. Nobelstiftelsen är en viktig aktör för klimatet, inte på grund av summorna man investerar, utan för att människor världen över respekterar stiftelsen och Nobelprisen. Om stiftelsen divesterar (avinvesterar) blir det en väckarklocka för andra världen över om att det är dags att klippa de finansiella banden till fossila bränslen, vilket i sin tur öppnar upp för investeringar i förnybara energialternativ.

Som det står skrivet i Alfred Nobels testamente är det räntan från fondinnehavet som delas ut till “dem som /…/ hafva gjort menskligheten den största nytta”, och just av denna anledning är det förvånansvärt att inte investeringarna görs i samma anda.

Vi vill se att Nobelstiftelsens starka inflytande på världen används till att öppna dörren för förändring. Oavsett om du vill skriva under vår namninsamling, uttrycka ditt stöd på sociala medier, delta i vårt arbete inom Divest Nobel eller få andra institutioner att divestera att så är du en viktig del i rörelsen för klimaträttvisa och i arbetet mot en hållbar framtid.

Just nu är det fler än 2000 personer som ställt sig bakom kravet, tillsammans med 20 nobelpristagare, bland andra årets kemipristagare Joachim Frank.

Precis som det stärker förtroendet för Nobelstiftelsen när den divesterar ur kärnvapenbolag, så kommer nobelprisets glans att bli ännu tydligare när den inte längre skyms av investeringar i kol, olja och gas.

FacebookTwitter