Även när vi inte kan träffas som vanligt så kan vi leka och lära tillsammans – och genom detta bli stärkta i vårt samhällsförändringsarbete. Det här korsordet skapades under
corona-våren 2021 och är uppbyggt av begrepp som vi i kampanjen Divestera AP-fonderna värdesätter i vår aktivism. Spännande och viktiga aktivist-begrepp för dig att klura ut, samt tips på resurser där du kan bekanta dig med begreppen! Facit till korsordet når du längst ner på sidan.

ORD 1 
Veckans ord är ett fossilt bränsle som genom stark lobbying ofta får ställningen som ett ”klimatvänligt övergångsbränsle” och som bör få oss att ifrågasätta vad ”naturligt” betyder. Vid AP2s del-divestering i vintras såg vi detta resonemang – medan kol och olja har accepterats som klimatbovar får andra fossiler fortfarande stort spelrum.
Resurs 1. ”Fossilgas – vilket elände” (kortfilm)
Resurs 2. Fossilgasfällans gasguide 

ORD 2
Veckans ord är en taktik som används för att sätta ekonomisk tryck på en stat, institution eller universitet för att sluta med oetiska investeringar som bidrar till klimatkris, krig eller annat kasst. Taktiken blev mest känd på 1980talet när aktivister på mer än ett hundratal amerikanska campus kampanjade för att ta ut pengar ur bolag i Sydafrika för att kämpa mot Apartheid-regimen. Sen dess har den används av olika rörelsen och har blivit en viktig del i klimatkampen. Ordet vi söker är motsatsen till investering och är centralt i vår kampanj.
Resurs 1. ”Divestera. En handbok för kreativa aktioner”
Resurs 2. 1200+ Divestment Commitments 

ORD 3
För att orka fortsätta vår kamp över tid behöver vi ta hand om oss själva och varandra och respektera att vår kapacitet varken är konstant eller oändlig. Vi behöver vara uppmärksamma på när vi närmar oss ”martyraktivism”, dvs att köra slut på oss ”för kampen” istället för att se till att länge kunna fortsätta arbetet med det vi tror på. Vill vi kunna stå pall för perioder med högre press så behöver vi se till att ha en kapacitets- & energibuffert och efteråt behöver vi ge oss ordentlig vila. Veckans ord syftar förmågan hos ett system, en grupp, eller en person att resa sig upp efter hård belastning och det används ofta när vi pratar om vilken grad av klimatförändringar olika ekosystem håller för.
Resurs 1. ”Tiny survival guide” (poster)
Resurs 2. ”Staying with emotions” (zine av Meg Barker)
Resurs 3. ”8*2 tips för ökad *ORD 3*”
Om du blir nyfiken på att fördjupa dig inom detta tema rekommenderas även ett par böcker:
– Trauma Stewarsship (av Laura Van Dernoot Lipsky)
– Joyful Militacy (av carla berman & Nick Montegomery)

ORD 4
I vår kampanj jobbar vi för att få dessa statliga organisationer att lägga av med att investera i kassa bolag. När vi säger att de ska flytta sina investeringar är det viktigt att betona att investeringarna är deras men att pengarna som investeras är våra, svenska folkets. Det är nämligen våra pensionspengar (inkompstpension + premiepension) som dessa aktörer förvaltar. Nummer 1 har divesterat och nummer 2 har tagit ett stort kliv åt rätt håll, låt oss fortsätta trycka på för att hela raddan ska lägga av med att investera våra pengar i destruktiv skit!
Resurs 1. ”Våra fossila pensioner” (rapport)
Resurs 2. ”Dags för fossilindustrin att gå i pension” (kortfilm)

ORD 5
Klimatkrisen kan inte separeras från rättvisefrågor – klimatkrisen slår nämligen långt ifrån lika hårt mot alla människor världen över. Dilemmat är att de största utsläppen kommer från den rika delen av världen, medan det är människor i fattiga delar av världen som drabbas hårdast av konsekvenserna. Det är därför otroligt viktigt att arbetet med att dämpa klimatförändringarna har plats för en dimension av social rättvisa och dekolonisering.
Resurs 1. ”The biggest lie in the history of the planet” (kortfilm)
Resurs 2. ”Klimaträttvisa nu!” (kort text)

ORD 6
Veckans ord har blivit särskilt relevant under coronakrisen. Eftersom pandemin hindrar oss från att vara politiskt aktiva på många sätt som vi varit vana vid innan, t.ex genom stora demonstrationer och aktioner på gatan, gruppmöten osv, behöver vi hitta nya sätt att föra vår kamp. Veckans ord syftar till ett medvetet användande av olika tjänster på internet för att mötas, sprida budskap och underlätta en snabb kommunikation. Det finns en mångfald av användbara verktyg och resurser där ute – de ska inte ersätta de aktivistiska metoder som är inskränkta just nu, men kan kompletera dessa och ge oss möjligheten att vara aktiva tillsammans med andra människor även när vi inte kan träffas fysiskt.
Resurs 1. ”Facilitating online meetings & trainings” by gastivist collective
Resurs 2. Fossil Free Resource Pack
Resurs 3. Beautiful Trouble’s Toolbox

ORD 7
Veckans ord är kopplat till ett begrepp som tidigare kom upp i vårt korsord. Denna gång syftar vi dock på just organisering mot detta förödande bränsle. Eftersom många energibolag försöker grönmåla skitbränslet och sälja in det som något miljövänligt tycker vi att det är extra viktigt att lyfta krafterna som kämpar emot. Det finns en mångfald av grupper runtom i Europa som organiserar sig just kring detta, ofta mot planering eller bygge av ny infrastruktur. Det finns även ett nätverk som förenar och stöttar dessa gräsrotsgrupper samt ger ut grymma resurser. Ett exempel för ordet vi söker är den stora aktionen som ägde rum i Göteborg i september 2019.
Resurs 1. Manual ”Creative tactics to stop gas” by the Gastivists ​​​​​​
Resurs 2.Video från aktionen ”Folk mot fossilgas” i Göteborg 2019
Resurs 3. AdHack April 2021 runtom i Europa

ORD 8
Veckans ord hänger tätt samman med korsordets tredje begrepp. När vi organiserar oss politiskt, handlar det inte bara om det uppenbara målet utan även om hur vi tar hand om varandra för att kunna göra motstånd tillsammans. Lika viktigt som det är att ta hand om sig själv för att orka kämpa vidare, lika viktigt är det att värna om gruppens välmående. E​n modell som ni kan se i den första resursen nedan visar en triangel som illustrerar hur en grupp behöver balansera strävan mot det gemensamma målet med att värna om relationerna i gruppen och om själva processen. Utöver detta, behöver vi se att vi har olika erfarenheter och bakgrund och att det också kan finnas maktdynamiker inom gruppen som speglar bitar av samhället som vi gör motstånd mot. Detta kan vi bemöta genom medvetenhet om olika förtryck, regelbunden reflektion samt aktivt förebyggande t.ex. genom att använda feministiska mötestekniker, må-rundur osv. OBS! Veckans ord är på engelska.
Resurs 1. Task – process – relationships (gruppdynamiksmodell)
Resurs 2. Master suppression techniques Klimakollektivet – i bild eller text
​​​​​​​
ORD 9 
Det nuvarande fossila energisystemet är roten till klimatkrisen och förstärker globala orättvisor. Begreppet vi söker beskriver klimaträttviserörelsens vision för ett energisystem och är motsatsen till hur det är i nuläget. Det innebär en demokratisk, ekologisk och socialt utformad omvandling av vår energiförsörjning och en systemförändring som utgår från folkets vilja och sker i linje med klimatvetenskapen, utan storbolagens påverkan. Medborgarna själva är energiproducenter, inte bara energikonsumenter och energin ägs och förvaltas gemensamt istället för att styras av bolag med vinstintresse. Det betyder ockå universell tillgång till energi för alla människor och socialt rättvis omställning som inte sker på bekostnad av redan utsatta befolkningsgrupper eller de som är anställda inom de drabbade sektorerna. Rättviseaspekten är särskilt viktigt här för att undvika att förnybara energiprojekt blir nykolonialistiska; ett syskonord till det bregreppet vi letar efter är energisuveränitet.
Resurs 1. Energy democracy in Europe (pdf by Rosalux foundation)
Resurs 2.”Towards energy democracy”- video & text
Resurs 3. Future beyond shell 

​​​​​​​ORD 10
När konst och aktivism möts uppstår ett spännande arbetssätt med potentialen att berätta historier på nya sätt, utmana dominerande narrativ och få människor att få upp ögonen och intresset för den aktuella kampen. I denna typ av aktivism frågas hur vi kan göra på andra sätt, bryta ”activism as usual”. Här söks det magiska utrymmet där det kreativa och det strategiska samspelar så effektivt som möjligt, och oj så vackert och oemotståndligt det många gånger blir! OBS veckans ord är ett engelskt ord, men används även på svenska.
Resurs 1. ”Drop the Shell” – action in Netherlands 2017 (text + kort film)
Resurs 2. John Jordan on Creative Activism (föreläsning, 35 minuter)
Resurs 3. The Center for Artistic Activism ​​​​​​​(plattform/nätverk)

 

OM DU VILL HA FACIT TILL KORSORDET – KLICKA HÄR

 

FacebookTwitter