Stiftelsen Chalmers tekniska högskola lyser upp vintermörkret med ett strålande beslut. Högskolan, som länge varit på framkant gällande hållbarhetsfrågor, säljer nu fossila innehav till ett värde av nästan 5 miljoner kronor. Beslutet kan bana väg för fler svenska högskolor och universitet att visa ledarskap i frågan under 2015.

Chalmers-first-uni-to-divest-meme

När Apartheid-regimen föll i Sydafrika, var universiteten med och drev på den utvecklingen genom att flytta investeringar och sluta stötta bolag som var verksamma i Sydafrika. Så att investeringar kan vara en mycket viktig faktor för förändring, det vet vi ju.

Så säger John Holmberg, vice rektor och professor i energi och miljö vid Chalmers. Högskolor och universitet är aktörer som många lyssnar på, och att de tar tydlig ställning för klimatet och mot fossilindustrin är något som kan ge ringar på vattnet. Därför är vi väldigt glada att Chalmers nu tar detta steg – och Stefan Johnsson, VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola, ger uttryck för en önskan att arbeta vidare med frågan.

”Detta är en fråga som diskuterats länge på Chalmers, och som inte enbart rör miljön utan är en ännu bredare etisk fråga. I dagsläget väljer vi att divestera ur rena fossilbolag – men vi håller ögonen på debatten gällande även andra ohållbara bolag.”

Beslutet fattades strax efter beskedet att Högskolan i Jönköping beslutat ta ett steg i samma riktning – och är en av många tecken på att frågan om fossilfria investeringar blir alltmer aktuell. Peter Selberg, student vid Chalmers och aktiv i Chalmers Students for Sustainability, betraktar beslutet som ett steg i helt rätt riktning.

”Detta är helt rätt beslut av Stiftelsen, och något som gör mig till en stolt Chalmerist. Det är underbart att se att skolan vågar ta ett större ansvar, även i samhälls- och klimatfrågor, och inte nöjer sig med att bara vara en plats där utbildning och forskning sker.”

Även om de 5 miljonerna är en mycket liten del av Chalmers stiftelses sammanlagda investeringar, är det en tydlig signal högskolan ger som investerare. Stefan Johnsson menar att transparensen hos många fonder brister i dagsläget, och hoppas se förändring framöver:

”Att fatta det här beslutet är en utmaning eftersom transparensen brister i dagsläget. På sikt tror jag att vi kommer se nya regelverk kring de här frågorna, med krav på t.ex. bankerna om ökad transparens. Det var ändå ett viktigt beslut att fatta – det blir lite svårt att undervisa i hållbarhet och inte själva följa det vi lär ut.”

Medan röster hörs allt högre från olika håll i den här frågan, fortsätter vi skapa momentum – var med och bygg klimatrörelsen ännu starkare på Global Divestment Day. Den 13-14 februari går människor över hela världen samman för att uppmana till samma typ av klimatledarskap som Chalmers nu visar.

Divest-tåget puffar vidare in i 2015.

FacebookTwitter