In een reclamevideo over hun klimaatbeleid – genaamd How we take action to fight climate change – wekt ING de indruk alles op alles te zetten om de klimaatcrisis te beteugelen, bijvoorbeeld door groene projecten en bedrijven over de hele wereld met miljarden euro’s te financieren. Maar deze reclame is misleidend. ING vertelt niet dat de bank nog steeds vele malen meer in fossiele bedrijven steekt: in 2021 drie keer zoveel. De reclame zet die ene groene euro in de spotlights, maar negeert de drie fossiele euro’s die daar tegenover staan volledig. En die euro’s, of eigenlijk miljarden, verérgeren juist de klimaatcrisis.

De Commissie vindt dat het weglaten van de verhouding tussen groene en fossiele financieringen in strijd is met de Reclame Code. Door uitsluitend groene projecten te benoemen en informatie over fossiele financiering weg te laten, krijgt de kijker een veel te rooskleurig beeld en kan zij geen goed geïnformeerd besluit maken om te gaan, of blijven, bankieren bij ING. De RCC beveelt daarom ING aan om niet meer op deze manier reclame te maken. 

Dit is de tweede keer in 2023 dat ING door de RCC op de vingers is getikt. In mei oordeelde zij over een eerdere versie van de reclamevideo dat ING in hun reclames over klimaatbeleid ook informatie over hun fossiele financiering moet geven. In de nieuwe video heeft ING toegevoegd dat ze naast groene projecten, ook niet-groene projecten financieren. De RCC oordeelt nu dat deze aanpassing onvoldoende is: informatie over de verhouding mag niet worden weggelaten. 

Ook buiten Nederland worden banken aangesproken op vergelijkbare greenwashingcampagnes. Zo werd het Britse HSBC vorig jaar door de lokale advertentiewaakhond terechtgewezen: ze mogen geen mooie sier maken met hun groene financieringen terwijl de bank niets communiceert over de miljarden die zij in olie, kolen en gasbedrijven pompen.

—-

Wij gaan door met acties tegen ING’s greenwashing. Wil jij helpen om ING’s gifgroene misleiding te ontmaskeren? Meld je aan voor onze Stop greenwashING groep.
FacebookTwitter