Stockholms och Malmös socialdemokrater har lämnat in motioner om att divestera AP-fonderna, men partistyrelsen föreslår avslag. Söndag 9 April är temat “fossilfritt välfärdsland” och vi finns på roll-up-torget med information och vassa argument för divestering! Vi vill inte att vår (eller din) pension investeras i kol, olja och gas!

Kontaktpersson: Olov Källgarn, 070-6615631 olov.kallgarn@gmail.com

FF finns på s-kongress
FacebookTwitter