juni 8, 2014

Sveriges första klimatriksdag röstade för fossilfria AP-fonder

PRESSMEDDELANDE – 8 JUNI 2014

 

När över 500 människor samlades för Sveriges första klimatriksdag i

Norrköping i helgen valde de att lyfta fossilfria pensionspengar som en

av de högst prioriterade frågorna inför valet 2014. “Våra pensionspengar

borde självklart investeras i vår framtid – inte emot den!” menar Andreas

Jonsson från kampanjen Fossil Free.

 

“Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen

istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste

revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med

storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag”,

står det i motionen som röstades fram av ledamöterna i Klimatriksdag

2014. Ledamöterna bestod av människor i alla åldrar som är engagerade i

klimatfrågan runtom i landet.

 

De svenska AP-fonderna investerar idag över 32 miljarder kronor i kol, olja

och gas – fossila bränslen som orsakar den globala uppvärmningen. De har

innehav i 133 av de 200 bolag som har störst olje-, kol- och gastillgångar i

världen.

 

“För att uppnå de internationella klimatmålen måste minst 80% av redan

funnen kol, olja och fossilgas bli kvar under marken”, berättar Andreas

Jonsson, aktiv i kampanjen Fossil Free. “Jag vill att mina pensioner tryggar

ett gott liv för mig i framtiden – genom att investera i de bolag som orsakar

klimatförändringarna gör AP-fonderna just nu precis tvärtom.”

 

I motionen kräver Klimatriksdagens över 500 ledamöter att politikerna i

Sveriges riksdag, som har möjlighet att påverka AP-fondernas ägardirektiv,

beslutar om följande:

• Ägardirektivet ska tydliggöra att investeringar ska ske i enlighet med

internationella klimatmål.

• AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas.

• AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år.

• AP-fonderna ska investera i omställningen till hållbara och klimatneutrala

samhällen, vilket bland annat innebär utbyggnad av förnybar energi och

energieffektiviseringar.

• I de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete

på företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöbrott

ska man sälja av placeringarna i dessa företag.

 

“Riksdagen måste ta sitt ansvar och nu har de chansen. Bollen ligger hos

allianspartierna och Socialdemokraterna i riksdagens pensionsgrupp, som just

nu diskuterar AP-fondernas framtid”, säger Annelie Andersson, ordförande för

Latinamerikagrupperna och aktiv i kampanjen #schysstapensioner.

 

Motionen hade lagts fram av personer engagerade i ett stort antal svenska

miljö-, klimat- och rättviseorganisationer. De två kampanjerna Fossil Free

Sverige och #schysstapensioner arbetar med frågan om fossilfria respektive

etiska pensioner i Sverige, en fråga vi kommer att få höra mer om under

valrörelsen.

 

“Vi tänker se till att politikerna ger besked i den här frågan, en fråga som

uppenbarligen har stort stöd bland svenskarna”, säger Olivia Linander,

samordnare för Fossil Free Sverige. “Fossil Free kommer t.ex. att vara på

plats under Almedalsveckan, och vi tänker inte ge upp förrän AP-fonderna har

divesterat ur kol, olja och gas.”

 

Mer info:

http://www.klimatriksdag2014.se

http://www.gofossilfree.org/se

Kontakt:

Olivia Linander, Fossil Free Sverige, 0738 226 906, olivia@gofossilfree.org

Andreas Jonsson, Fossil Free Sverige, 0739 828 707,

p.andreas.jonsson@gmail.com

FacebookTwitter