november 19, 2015

Kommunerna har ett gyllene tillfälle att divestera ur fossilindustrin

19 NOV 2015, FOSSIL FREE SVERIGE: Efter gårdagens avslöjande av svenska kommuners fossila investeringar är det dags att politiker visar handlingskraft i klimatfrågan, och divesterar ur fossilindustrin. Sveriges Radio lyfter genom sin stora granskning en mycket aktuell fråga, nämligen vilka investeringar som egentligen är goda investeringar.

När kommuner slutar stödja fossilindustrin blir det en boost för klimatrörelsen i hela världen, säger Christian Tengblad som jobbar med lokala kampanjer på Fossil Free Sverige. Då fossilfria placeringar är bättre än fossila såväl etiskt som ekonomiskt är det bokstavligen ett gyllene tillfälle att agera.

Under de stundande klimatförhandlingarna i Paris är målet att nå ett globalt avtal som begränsar den globala uppvärmningen till max 2 grader Celsius. För att kunna hålla den gränsen måste minst 80% av redan upptäckta fossila bränslen lämnas under jord. Det blir därmed tydligt att kol-, olje- och gasbolag är historia – framtiden är förnybar.

För att ta oss ur samhällets fossilberoende behöver vi se handlingskraft på lokal och gräsrotsnivå. När beslutsamhet behövs på nationell och internationell nivå är det helt avgörande med lokalt ledarskap – kommuner och landsting spelar alltså en viktig roll i klimatomställningen. Genom våra investeringar visar vi vilken framtid vi satsar på – och Fossil Free hoppas självklart att alla vill se en fossilfri förnybar framtid.

Vi ser därför positivt på de många uttalanden mot fossila investeringar som representanter för kommuner och landsting gjort i Sveriges Radios rapportering. Vi uppmanar också de kommuner och landsting som uttalat sig att omvandla ord i handling.

Fossil Free-rörelsen hjälper gärna kommuner som vill ändra sin politik, och vi är inte rädda att vara en blåslampa när arbetet går för sakta, säger Christian Tengblad. Inför, under och efter Paristoppmötet så är det lokala initiativ som kommer se till att vi ställer om till ett hållbart samhälle.

KONTAKT
Christian Tengblad, stadskampanjare: 0704 001 407
Olivia Linander, nationell samordnare: 0738 226 906
Kontaktuppgifter till lokala kampanjgrupper
FacebookTwitter