Grattis alla östgötar!

Som första svenska region har nu Region Östergötland tagit beslutet att divestera ur fossila bolag. Det är en tydlig signal om att fossila bränslen hör till historien och blir samtidigt en utmaning till alla andra regioner att också ta steget fullt ut.

Östergötland_Divest

Så här står det i den nya finanspolicyn:

Regionen ska också undvika investeringar i företag som arbetar med att prospektera, exploatera, utvinna eller producera kol, olja och gas.

Regionrådet Margareta Fransson (mp) uttrycker det så här:

Det är viktigt att klimatpolitiken får genomslag på alla områden. Regionen har en stor summa pengar som placeras på marknaden. Det vore oansvarigt att inte använda sig av möjligheterna att påverka utvecklingen i klimatsmart riktning.

margareta_fransson_ostergotland

Region Östergötland har idag cirka 6 miljarder kronor i placeringar. Dessa pengar kommer alltså från och med nu att hållas borta från att finansiera kol-, olje- och gasutvinning och tar därför bort bränsle för klimatförändringarna.

Hur ser det ut i andra regioner?

Vi vet att det finns ett intresse för divestering runt om i landet, och till exempel har Västra Götalandsregionen också skärpt sina krav. De definierar dock fossilbolag som de som har 50% eller mer av omsättningen i utvinning av fossila bränslen, vilket är lite för smalt. Annars är den gängse definitionen av huvudverksamhet 5% eller mer av omsättningen.

Men Västra Götalandsregionen ska också göra en översyn av detta inom några år, och det känns troligt att Östergötland får sällskap av andra regioner redan innan dess. Ju fler regioner, kommuner och andra institutioner som divesterar ur fossilindustrin, desto större press på mer politiska åtgärder för att hejda klimatförändringarna och hålla uppvärmningen långt under två grader.

En liten förändring i en policy lokalt kan vara med och skapa en stor förändring globalt. Så stort grattis Östergötland!

FacebookTwitter