På Nobeldagen den 10 december samlades medlemmar i Divest Nobel-kampanjen för att lite ovanligt luciatåg. Sångerna som framfördes och kläderna ville peppa Nobelstiftelsen till att divestera ur fossila bränslen.

Precis som Lucia står för ljus i mörkret, så hoppas vi båda sätta strålkastaren på stiftelsens investeringar – och den makt det finns i att klippa banden med en fossilindustri som drivit på klimatförändringarna. Stiftelsen håller på att se över sina investeringar redan – men än har de inte tagit ställning till fossilindustrin som sådan.

Vi önskar förnyad kraft inför det nya året, och en god jul för alla er som hjälper till att kämpa i klimatfrågan och andra folkrörelser. Ni är det riktiga ljuset i mörkret!

 

FacebookTwitter