26/03/2019

Vermogend Nederland haalt 200 miljoen uit fossiele industrie

Amsterdam – 26 maart 2019 – Both ENDS en Fossielvrij NL – Een groep van 22 vermogende Nederlanders heeft besloten om al hun persoonlijk vermogen weg te halen uit de top 200 olie-, gas- en kolenbedrijven. In totaal gaat het om een persoonlijk vermogen van ongeveer 200 miljoen euro. De ‘pledgers’ beloven om binnen nu en drie tot vijf jaar al hun investeringen weg te halen uit de fossiele industrie. Ze geven daarmee een duidelijk signaal af dat zij niet willen dat hun vermogen bijdraagt aan het veroorzaken van desastreuze klimaatverandering. 

Met het ondertekenen van de pledge sluiten de Nederlanders zich aan bij de wereldwijde Divestment beweging die al ruim 8 biljoen dollar aan vermogen uit fossiel haalde.  Dat is bijna 10x zoveel als het hele BNP van Nederland. Als koplopers van de Nederlandse beweging laten de pledgers zien dat daadkrachtige actie nodig is om een leefbaar klimaat binnen bereik te houden. De pledgers vormen het Nederlandse DivestInvest netwerk dat gesteund wordt door Both ENDS, Fossielvrij NL en Stichting DOEN.

Pledgers Frank van Beuningen, Margaret McGovern and Leonard van Oord

 

Waarom ondertekenen?
Frank van Beuningen, founder Pymwymic:  “Het is tijd voor ons, wij die in de gelukkige omstandigheid zijn, zich kenbaar te maken. Wij zijn geschoold om op de achtergrond te blijven, maar nu is het de hoogste tijd om op te staan en het vaandel te dragen, als symbool voor actie. Gebruik je kapitaal om de wereld te verbeteren en geen bedrijven te steunen die klimaat schade bevorderen.”

Jan Willem Nieuwenhuys, Directeur van Fair Capital Partners:  ‘Geld verandert de wereld. Het heeft een immense impact op het gedrag van bedrijven en mensen. In de afgelopen vijftien jaar is duurzaam beleggen op de norm geworden. Maar we zijn er nog niet. Voor 100% duurzaam is een volgende stap essentieel. Divest Invest is onderdeel van de volgende stap! Bundelen van financiële krachten om beursgenoteerde vervuilers het roer te laten omgooien. Volg de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) en maak de wereld mooier en klaar voor de volgende generaties.  Geld biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en zo de wereld mooier en eerlijker te maken.’

Leonard van Oord: 5e generatie Baggeraars familie Van Oord. Voltijd student en daarnaast actief bij (en met) verschillende initiatieven en organisaties zoals Pymwymic, NEXUS en Yunus Social Business; “Wij zijn ons bewust dat wanneer wij oprecht zijn in onze zorgen over het klimaat, wij ook de daad bij woord moeten voegen. Dat geldt niet alleen voor deze 22 personen, dat is een keuze die iedereen kan maken. Dat laatste is precies wat wij hopen te inspireren met deze pledge. Dat mensen in gesprek gaan met hun financiële partijen en zien dat het ook anders kan. Want het moet anders, in het belang van onze gedeelde toekomst.”

Margaret McGovern, ondernemer en investeerder van Ierse/Carlifornische afkomst en mede-oprichter van Pywymic: “Beleggen of investeren in fossiele energie is het ergste soort korte-termijndenken. Ik noem het ook wel ‘disaster capatalism’. De zeer reële kosten van de geleden schade worden niet weerspiegeld in de balans.’

Internationale steun
Ook de internationale DivestInvest-beweging ondersteunt de Nederlandse pledgers:

Justin Rockefeller, Chairman, The ImPact; Member of the Investment Committee, Rockefeller Brothers Fund:  “I’m thrilled to be joined in the Divest-Invest movement by Dutch investors who recognize that what people and institutions do with money has moral consequences, including how we earn, spend, donate, and invest it.  By aligning their values and their investments, they’re empowering others to follow their moral leadership, and addressing the existential threat posed by climate change.”

Mark Sainsbury trustee van de Mark Leonard, JJ Charitable en Linbury Trusts:  “While divesting from fossil fuels is relatively easy in practice, speaking out publicly about it takes courage and leadership. These Dutch families are sending a powerful message –  it’s time for industry, society and the financial markets to move beyond fossil fuels for the benefit of everyone.”

Reacties van de initiatiefnemers
Liset Meddens van Fossielvrij NL: “Het is geweldig om te zien dat nu ook Nederlandse vermogenden de fossiele industrie de rug toekeren. De beweging groeit ontzettend snel. Alleen als we leiderschap tonen en scherpe keuzes   maken kunnen we de macht van de fossiele multinationals doorbreken en op tijd politieke ruimte creëren voor daadkrachtige maatregelen tegen klimaatverandering”.

Danielle Hirsch van Both ENDS is heel verheugd dat de Pledge door een groot aantal mensen ondertekend is. “De klimaatbeweging is veelzijdig en heeft haar wortels in alle delen van de samenleving. Met deze Pledge geeft een groep Nederlanders die zich niet graag op de voorgrond zet in het publieke debat een krachtig signaal af; als we klimaatverandering willen aanpakken zal iedereen stappen moeten zetten. Het is niet langer te accepteren dat we economisch gewin halen uit een industrie die onze toekomst riskeert,’

Hoe nu verder?
De pledgers gaan allen op hun eigen manier aan de slag met deze belofte. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel om veel meer mensen en organisaties te motiveren om te stoppen met investeringen in de fossiele industrie. Dat doen ze door in hun eigen netwerk hun contacten, organisaties en samenwerkingspartners hierop aan te spreken. Maar daarnaast zullen ze samen met de initiatiefnemers banken, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners uitdagen om te vergroenen en willen ze het mogelijk maken dat iedereen kan aanhaken. Nu al kan iedereen die wil zijn spaargeld bij een groene bank zetten, en je kunt de wereldwijde DivestInvest pledge ondertekenen, waarmee je je committeert om binnen drie jaar je spaargeld uit fossiel te halen.

Drie overkoepelende redenen 
De Nederlandse pledgers maken deze belofte vanuit drie redenen:
–            de morele overtuiging dat we alle fossiele reserves onder de grond moeten laten om een catastrofale klimaatcrisis af te wenden,
–              de financieel-economische overtuiging dat de fossiele industrie een teruglopende markt is en
–            de  fiduciaire  verplichting  om verantwoord te beleggen door onzekerheden op lange termijn in de huidige  beleggingsstrategie serieus te nemen.

Over DivestInvest
DivestInvest is een wereldwijde beweging die in Nederland wordt gesteund door een informeel samenwerkingsverband van mensen, bedrijven en organisaties waaronder Frank van Beuningen (Pymwymic), Stephen Brenninkmeijer (Willow Investments), Sarah Butler-Sloss (Ashden Trust), Mark Sainsbury (Mark Leonard Trust), Fossielvrij NL, Both ENDS en met financiële steun van Stichting DOEN.

De wereldwijde Divestment beweging telt mensen als de Rockefeller Brothers Fund, een groot aantal religieuze instellingen, het pensioenfonds van New York en andere steden en een breed scala aan Universiteiten, waaronder de London School of Economics. Sinds het ontstaan van de beweging rond 2012 is al 8 biljoen dollar aan vermogen uit de fossiele industrie gehaald.

Download hier de pledge die ondertekend is.