19/09/2023

Persreactie Fossiele Subsidie

Het vandaag gepubliceerde overzicht van fossiele subsidies door minister Rob Jetten onderstreept het belang van een urgent afbouwplan, in lijn met de belofte om deze subsidies voor 2025 af te schaffen. Met afschaffing verlaagt Nederland zijn CO2-uitstoot, komt er ruimte voor duurzame bedrijven en kunnen we investeren in de bestaanszekerheid van onze samenleving als geheel. De conclusies van de impactanalyses die demissionair minister Rob Jetten vandaag ook presenteerde, laten vooral zien wat de effecten zijn op de korte termijn voor een selecte groep grote energie-intensieve bedrijven die draaien op goedkope fossiele energie. Dit mag een goed afbouwplan niet in de weg staan. 

De fossiele subsidie-cijfers van het demissionaire kabinet, een bedrag tussen €39,7 en €46,4 miljard, komen grotendeels overeen met de eerdere cijfers in het rapport “Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies” (37,5 miljard euro).

Hieronder een paar reacties van de organisaties betrokken bij het rapport en bij de Brandbrief aan het kabinet. 

BORIS SCHELLEKENS, auteur rapport Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies: “Er is een brede overeenstemming over de hoogte van fossiele subsidies. Als je vóór 2025 alle fossiele regelingen afbouwt, is er een balans tussen wat politiek haalbaar is en de urgentie van de klimaatcrisis waar we in zitten. Wachten maakt het voor alle bedrijven alleen maar erger”, stelt onderzoeker Boris Schellekens. Afschaffen van de fossiele subsidies vóór 2025 is ook in lijn met eerdere beloftes van het kabinet. 

KIRSTEN SLEVEN, Milieudefensie: “De impactanalyse van Jetten geeft een vertekend beeld van de gevolgen van het afschaffen van de subsidies. Dit zijn de grootste uitstoters van Nederland. Zij liggen al sinds de jaren 70 aan het miljardeninfuus van de overheid, geven vaak miljoenen aan hun aandeelhouders en blijven gevangen in een keurslijf van fossiele subsidies.”

HISKE ARTS, Fossielvrij NL: “Fossiele subsidies vormen een blokkade voor de nieuwe, duurzame economie. Ze creëren een ongelijk speelveld – duurzame bedrijven van de bouw tot aan de voedingsindustrie geven aan dat zij hierdoor niet kunnen doorbreken. De politiek kijkt vooral naar de korte termijn en naar gevestigde belangen. Nederland moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor duurzame bedrijven die ons helpen de klimaatcrisis op te lossen, in plaats van zich blind te staren op een ‘weglekeffect’ waar geen bewijs voor is.”

LAURIE VAN DER BURG, Oil Change International: “Na jaren verspild te hebben met loze beloftes is het nu tijd om scherpe keuzes te maken, die bedrijven en huishoudens in Nederland een duurzame toekomst kunnen geven. Er ligt hier een belangrijke kans voor de Nederlandse overheid: het verlagen van CO2-emissies én tegelijkertijd staatsinkomsten verhogen om in te zetten voor verduurzaming en sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid. 

RODRIGO FERNANDEZ, SOMO: “Het afbouwen van de fossiele subsidies maakt de komende jaren een gigantisch investeringsbedrag vrij om te investeren in de bestaanszekerheid van onze samenleving: isoleren van huizen om structureel de energiebelasting en -vraag te verlagen, investeren in openbaar vervoer om te zorgen dat de kosten van mobiliteit omlaag gaan. Deze kansen worden niet meegenomen in het overzicht dat het kabinet vandaag presenteert.”

FacebookTwitter