Sinds 2016 dient Follow This resoluties in bij de aandeelhoudersvergaderingen van Shell. Hierin wordt de Nederlandse oliereus opgeroepen om doelstellingen voor hun uitstoot op te stellen, in lijn met het Parijs-Akkoord. Het is onbegrijpelijk dat ABP, als grote investeerder in Shell, de klimaatresoluties van Follow This niet steunt. Dit betekent dat het pensioengeld van onze ambtenaren en leraren (3 miljoen Nederlanders!) de energietransitie blokkeert: onacceptabel. Het vreemde is dat ABP zelf hiervoor over de jaren steeds andere motivaties aan draagt.

2016

In 2016 steunde ABP de resolutie van Follow This niet, omdat het niet op de stoel van de bestuurder wil zitten. 

2017

In 2017 gaf ABP aan dat zij “bedrijven niet verantwoordelijk [willen] houden voor zaken waarop zij geen of weinig invloed hebben”. ABP wilde dus wel dat een bedrijf doelstellingen stelt voor scope 1 en scope 2 (de directe uitstoot van Shell), maar niet voor scope 3 (de uitstoot van de producten van Shell). Om te zorgen dat de temperatuur niet verder dan 1,5°C stijgt, is het noodzakelijk dat de totale uitstoot naar beneden gaat, en niet alleen de uitstoot van het productieproces. 

Inmiddels stellen Shell, Total en BP wel doelstellingen voor Scope 3 – die weliswaar nog steeds tekortschieten om de Parijs-doelen te halen -, maar dit laat zien dat zelfs oliebedrijven de relevantie van scope 3 erkennen. Maar ondanks ABP’s eerdere verzet, claimde Claudia Kruse, de ‘duurzame topvrouw’ van APG, in een recent interview het succes voor het feit dat Shell nu Scope 3 doelstellingen stelt, waar het in 2017 dus nog op tegen was.

2018

Ook in 2018 stemt ABP tegen de Follow This resolutie voor Shell, ondanks een oproep van 67 hoogleraren in NRC om de steun uit te spreken voor deze resolutie. ABP gaf deze keer aan het “prematuur” te vinden dat Shell de klimaatambities die het in 2017 had gesteld herziet, omdat andere oliebedrijven nog geen plannen hebben gepresenteerd in lijn met het Akkoord van Parijs. Daarnaast is ABP tevreden over de doelstellingen die Shell zich gesteld heeft: “Shell heeft in november 2017 plannen gepresenteerd om de CO2-uitstoot in 2050 te halveren. De plannen hebben de ambitie om het Akkoord van Parijs te halen”. Maar dat Shell zegt dat de plannen de ambitie hebben om het Akkoord van Parijs te halen, wil natuurlijk niet zeggen dat ze daadwerkelijk voldoende zijn. Juist ABP, die beweert een kritische investeerder te zijn, hoort de plannen kritisch te bekijken en de woorden van Shell niet zomaar over te geloven.

2020

In 2019 diende Follow This geen resolutie in, om Shell de ruimte te geven om een concretere invulling te geven voor hun klimaatambitie. Toen deze toch uitbleef, diende Follow This in 2020 toch een nieuwe resolutie in. Deze keer onthield ABP zich van stemming, met de motivatie dat het “concrete actie” wil die “écht het verschil maakt. (…) Blijven twisten over bindende langetermijndoelstellingen in de verre toekomst vinden wij minder constructief”. ABP geeft aan het niet constructief te vinden om over de toekomst te praten terwijl niemand kan “voorspellen hoe de wereld er in 2050 uitziet”. De resolutie van Follow This heeft echter een korte-, middellange- en langetermijndoel. Gezien het commitment van ABP aan het Akkoord van Parijs, is er natuurlijk geen reden waarom een langetermijndoelstelling niet gevraagd mag worden, waar mogelijk bovenop concrete kortetermijnmaatregelen. 

2021

Er zijn zes jaren verstreken sinds de eerste klimaatresolutie van Shell, en nog steeds is Shell van plan om de gasproductie verder op te voeren. Shell heeft de eigen, minimale groene investeringsdoelstellingen niet eens gehaald en is blijven steken op 3 procent investeringen van het totaal. Ook op de lange termijn zet de oliereus vooral in op compensatie van de uitstoot en niet doorontwikkelde technieken voor CO2 opslag en afvang, in plaats van reductie.

Weer ligt er een klimaatresolutie voor van Follow This, met de oproep: Stel reductiedoelstellingen in lijn met het Parijs-akkoord voor je producten voor de korte, middellange en lange termijn. Hoe kan een belegger als ABP – die zich achter het Parijs-akkoord zegt te scharen – hier op tegen zijn?

Op 18 mei mag ABP voor de vijfde maal ABP stemmen op deze resolutie. ABP – die in Shell zegt te willen blijven investeren om van binnenuit invloed uit te oefenen – heeft een laatste kans om deze belofte na te komen en voor te stemmen. Met de eerdere tegenstemmen heeft  ABP de transitie bij Shell zelfs vertraagt, en de fossiele koers gelegitimeerd. Hiermee is ABP – en dus ons pensioengeld – onderdeel van het probleem. Er is nu een kans om het dit jaar anders te doen  Geen smoesjes meer, ABP,  stem VOOR de Follow This resolutie!

FacebookTwitter