Twee jaar campagne voeren door D’Urgent werpt haar vruchten af: de raad van bestuur van de UGent heeft besloten niet langer te investeren in fossiele brandstoffen! De komende maanden zullen uitwijzen hoe de operationalisering verloopt, maar de principebeslissing is alvast een ambitieuze stap voorwaarts. In de toekomst wordt 240 miljoen euro volledig fossiel-vrij, wapens-vrij en tabaks-vrij belegd. Het geld dat is weggetrokken uit de bovenstaande drie wordt geheroriënteerd naar hernieuwbare energie. Daarnaast komt 24 miljoen terug in eigen beheer om te investeren in lokale en duurzame projecten zoals een nieuwe windmolen aan de UGent.

 

Persbericht UGent

Persbericht D’Urgent in Dewereldmorgen