Vi måste alltid lyssna till förändringar i politiken, ekonomin och samhället när vi planerar kampanjer. Just nu håller den globala Fossil Free-rörelsen på att undersöka hur vi kan anpassa oss för att nå målet om att stoppa fossila projekt. Under hösten kommer vi komma ut med en del nyheter kring hur vi ska organisera oss för förändring.

I samband med det arbetet så skickades också en enkät ut (via social medier och e-post) där vi ur svensk klimatrörelses perspektiv ställde oss frågan: vad bör göras? Här följer en sammanfattning av svar som kommit in, vilket kan vara intressant när vi diskuterar framtiden tillsammans.  Det har också gått ut en enkät från 350.org globalt, men den är inte med i denna sammanställning.

Vilka är det som svarat på enkäten?

Nämn en klimatkampanj som du tycker är peppande!

Vad tycker du att den svenska klimatrörelsen är bra på?

Vad tycker du att den svenska klimatrörelsen behöver bli bättre på?

Vad är din vision för klimatrörelsen 2020?

Vilka politiska beslut tror du är viktigast i Sverige för att nå klimatmålen?

Vilka andra sociala rörelser tror du att det hade varit viktigast att samarbeta med?

FacebookTwitter