Bara två veckor innan Global Divestment Mobilisation så kommer vi med några peppande besked. Tre kommuner läggs till på listan över de som beslutat sig för att divestera ur fossila bränslen! De har redan kommit långt med att lägga om sina placeringar och besluten togs i vissa fall redan under förra året.

På egen hand kan ett beslut från en kommun eller en annan mindre institution kanske inte innebära så mycket. Men när vi tänker på alla olika beslut som tagits sammantaget, så innebär det att en hel del pengar – och framförallt kommuninvånare, studenter och medlemmar i organisationer – nu klippt banden med en destruktiv industri. Det är ett viktigt steg på vägen mot en rättvis omställning.

Alingsås

alingsås_win

Alingsås kommun antog redan under förra året nya riktlinjer för sina investeringar, och har i mars i år sett till att följa upp. Man hade 2016 tillgångar i aktiefonder värda omkring 45 miljoner kronor som nu är på väg bort från kol, olja och gas. Nu uppmanar kommunen även andra att sluta upp i divesteringsvågen:

Alla kommuner som säger sig ta hållbarhet och klimatfrågor på allvar bör göra det som Alingsås och övriga kommuner som divesterat har gjort. Det går inte att prata om hållbarhet och samtidigt finansiera en industri som orsakar klimatförstöring. Så mycket som möjligt av kolet, oljan och den fossila gasen måste stanna i marken om de klimatmål världens länder kom överens om i Paris i december 2015 ska kunna nås, säger Fredrik Bergman som är miljöstrateg på kommunen.

Kommunen styrs sedan årsskiftet av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Sollentuna

HPIM1116.JPG
Kommunen har antagit en väldigt rak policy för sina placeringar som då beslutet togs omfattade cirka 150 miljoner kronor:

Kommunen skall undvika placeringar i företag med sin huvudsakliga verksamhet som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. Detsamma gäller för verksamheter som har betydande miljöpåverkan, till exempel utsläpp av kemikalier, utarmning av djur och natur, och Verksamheter utan förbättringsarbete. Med huvudsakliga verksamhet menas mer än 5 % av den rapporterade årsomsättningen.

Kommunen styrs av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna men ingen politiker i ledande ställning har velat lämna en kommentar ännu.

Östersund

östersund_win

På en klimatdemonstration i Östersund redan under 2015 meddelade Karin Thomasson från kommunstyrelsen att de inte ska investera i fossilt längre. Nu har beslutet blivit slagit igenom! Beslutet gäller pensionskapitalet på totalt 760 miljoner kronor.

(…) det naturligtvis [så] att vi arbetar för att minska klimatpåverkan både lokalt och globalt. Därför var det naturligt för oss att även inkludera våra placeringar i det arbetet. Vi har ett mål om att bli Fossilfria 2030, och då ska det gälla alla sektorer inom kommunen. – Karin Thomasson (MP), kommunstyrelsen

Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

FacebookTwitter