Stockholms Universitet har divesterat. Det tog inte särskilt lång tid, det var otroligt kul och framför allt är det en stark inspirations- och energikälla för oss och alla andra kampanjkämpar landet runt! su_divested

Symbolvärdet är skyhögt, Stockholms universitet sätter tillsammans med Chalmers på sig ledartröjan på vägen mot vår gemensamma framtid. Nu blir det svårt för landets övriga lärosäten och institutioner att försvara sina placeringar i fossilindustrin om vi bara fortsätter att ifrågasätta. Det visade sig att det inte finns några större hinder för att göra en divestering och fortsätta med samma krav på avkastning. Beslutet på SU skrevs som ett tillägg till den etiska policy som universitet sedan tidigare har gällande sina placeringar, med en formulering som exkluderar bolag inom både utvinning och produktion av fossila bränslen.

Det som ledde till beslutet var vår kommunikation med det ekonomiska placeringsrådet, studentkåren, miljökoordinatorn och framför allt rektorn. Framgången grundades till stor del på det bakomliggande kampanjandet med informationsspridning på universitetet och insamling av namnunderskrifter som hade stor vikt i beslutsfattandet.

Vi i kampanjen vill förstås tacka styrelsen och vår modiga rektor Astrid Söderbergh Widding som genomförde beslutet.

Vi vill också uttrycka vår omåttliga stolthet för det vi har gjort. Vi har skrivit låtar och sjungit om divestering, gjort banderoller och fått dem nedrivna, samlat underskrifter, skrivit debattartiklar, blogginlägg, mailutskick, ordnat filmvisningar, paneldebatter, demonstrerat, organiserat möten och aldrig, aldrig gett upp!

Och så viktigast av allt: vi slutar inte här. Vi fortsätter stötta andra kampanjer, startar nya och sprider kunskap. I maj ska vi stänga ner kolgruvor och fossila projekt över hela världen, vi ska få huvudstaden att divestera och inte sluta kämpa förän vi har begränsat den mänskliga påverkan inom planetens gränser och världen har blivit en rättvisare, tryggare och bättre plats för alla.

Divesteringen lämnar oss med en känsla av hopp, lättnad, inspiration och ren oförställd lycka. Och naturligtvis: känslan av att vi, du och jag, kan åstadkomma riktigt förändring.

Fantastiskt glada hälsningar
Fossil Free Stockholms Universitet

FacebookTwitter