English summary: The Swedish University of Agricultural Sciences divested after a year-long campaign from Fossil Free SLU with 400 signatures and a lot of activities. Big congratulations to everyone involved! The assets are worth about 350 million swedish krona.

Sveriges Lantbruksuniversitet har beslutat sig för att divestera! Beslutet, som kommer lagom till jul, innebär att allt kapital hos förvaltade stiftelser kommer att hållas borta från kol- olje- och gasbolag. Det handlar om ungefär 350 miljoner kronor.

Kampanjen Fossil Free SLU och ULs miljöutskott firande tillsammans med styrelsen och miljöledningen . Det var mycket glädje och stolthet. Ett stort steg mot ett ännu mer hållbart SLU!

slu_divest

Så här säger SLU om sitt beslut:

Det här är kanske inget som får stora konsekvenser för några utsläppsnivåer, men en tydlig inriktning om vad vi tror hör framtiden till. För oss är det ett signalvärde och i linje med vår verksamhetsidé, säger universitetsdirektör Martin Melkersson.

Vi håller med Melkersson, ett enskilt beslut påverkar inte utsläppen, men den våg av beslut att divestera som dragit fram över världen ger sammantaget ett tydligt budskap: vi vill inte ha med fossilindustrin att göra, och nu är det hög tid att vidta åtgärder för att hejda klimatförändringarna.

Faktum är att kampanjen Fossil Free SLU startade så sent som i december förra året med en namninsamling. Efter det har utvecklingen gått i rasande tempo och det har arrangerats både lunchföreläsning och filmkväll. Redan i januari meddelade SLU att de skulle utreda divestering.

Kampanjen har blivit intervjuad i lokalradion och 300 namn lämnades in i maj inför ett beslut som skulle tas redan i juni. Beslutet sköts upp och kampanjen fortsatte, bland annat fick den officiellt stöd av Ultuna Studentkår. Sedan dess har 100 namn tillkommit på namninsamlingen och ett öppet brev har publicerats  innan kampanjen slutligen gick i mål.

Idag ser vanliga människor till att allt fler kommuner, lärosäten och andra institutioner divesterar. När vi klipper banden med fossilindustrin så öppnar vi samtidigt dörren till en rättvis klimatomställning. Beslutet från SLU ger oss en väldigt bra känsla inför 2017!

 

FacebookTwitter