I slutet av april beslutade kommunfullmäktige i Strömstad att anta en ny finanspolicy där placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen utesluts. Kommunen med cirka 13 000 invånare styrs idag av Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Strömstad har drygt 104 miljoner kronor placerade, samt förvaltar donerade medel på 5-6 miljoner kronor. Pengarna kommer att divesteras ur fossilindustrin redan innan semestern, enligt ekonomichefen.

Beslutet sändes på Bambuser, så ta gärna del av ögonblicket här:

Ur finanspolicyn:

8.9 Ansvarsfulla placeringar

Förvaltning av kommunens finansiella placeringar ska präglas och genomsyras av goda normer och att särskild hänsyn till miljön och ett hållbart användande av våra naturresurser tas med utgångspunkt i kommunens miljöprogram. Kommunen placerar i företag som bedöms vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska kunna visa ett ansvarsfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt ha god affärsetik. Jordens klimat är en långsiktig ödesfråga för hela vår existens och kommunen undviker därför placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen och söker istället placera i företag som har hållbara lösningar på framtidens utmaningar, exempelvis energieffektiva produkter och tjänster som leder till minskade utsläpp av koldioxid.

Vi säger grattis till Strömstad, och tackar för energin beslutet ger våra kampanjer runt om i landet!

strömstad_divesterar
FacebookTwitter