Vi närmar oss snabbt slutet av 2016.  Från den hoppingivande senaste Dakota Access Pipeline-segern till den deprimerande ökningen av högerpopulism och klimatkonsekvenser världen över — det har verkligen varit ett oförglömligt år.

Men idag finns det många anledningar att känna hopp när vi närmar oss 2017.  Innan vi stänger för året kommer här några STORA nyheter att hålla fast vid (och ett viktigt datum att spara i era kalendrar nedan):

sv_divestdec16_2fb

Den globala rörelsen för att divestera ur fossila bränslen har fördubblats i storlek sedan september 2015, enligt en ny rapport som släpps idag, exakt ett år efter att världens regeringar enades om Pariskonventionen. Globala åtaganden att divestera har nått 688 institutioner i 76 länder, vilket representerar 5 biljoner dollar i förvaltat kapital.

Wow! Låt det sjunka in en stund.

Vad som började med ett fåtal kampanjer på universiteten har nu blivit en global folkrörelse som genomsyrar alla samhällssektorer och som satt fossilindustrin på defensiven som aldrig förr. Fossilfria åtaganden och kampanjer kommer från alla slags institutioner: från universitet och pensionsfonder till religiösa grupper och hälsoorganisationer till försäkringsbranschen och kulturella institutioner, och vidare.

Men många institutioner skyndar alldeles för långsamt. Det är därför vi har ett nytt mål i sikte:  I maj 2017 mobiliserar vi igen runt om i världen för att belysa effekterna av fossilindustrin och trappa upp uppmaningen till regeringar och andra instititioner att divestera.

Boka in 5-13 maj i era kalendrar nu för en Global Divestment Mobilisation på en helt ny nivå.

När klimatkonsekvenser drabbar delar av planeten är det viktigare än någonsin att vi belyser det moraliskt riktiga med att divestera ur fossila bränslen och att våra institutioner intensifierar sitt arbete för att bryta sig loss från fossilbolagen — framförallt på lokal nivå.

Tack för allt ni har gjort i år.

Allt gott inför vinterledigheten

Louise

FacebookTwitter