Detta är en direkt uppmaning till klimatminister Isabella Lövin, och styrelserna i pensionsfonderna AP2, AP4 och AP7, att tillse att svenska pensionsfonder omedelbart upphör med investeringar i tyska kolbolaget RWE. RWE skövlar 12 000-årig skog i tyska Hambacher Forst nära Köln, för att utöka sina brunkolsgruvor. Beteendet är det yttersta av kortsiktigt, miljövidrigt beteende och är i direkt konflikt med Parisavtalet. Detta pågår trots massiva fleråriga folkliga protester.

RWE måste därför känna trycket från sina investerare. Parisavtalet ska begränsa den globala uppvärmningen snabbast möjligt, och just detta avtal har utgjort grunden till att AP7 divesterat ur, och svartlistat en mängd bolag, bland annat Exxon och Gazprom. Dit måste RWE snarast fogas, med eftertryck. Sverige som ledaren i arbetet med Parisavtalet bör naturligtvis sprida budskapet vidare till andra länders investerare. Bort från fossilerna och in i framtiden.

RWE är Europas största utsläppskälla

Svenska pensionspengar investeras i brunkolsbolag som RWE – det måste upphöra. Divestera AP-fonderna!

 

RWE är Europas största utsläppare av växthusgaser. RWE bryter brunkol – precis den koltyp regeringen insåg att den inte ville ha att göra med och sålde förra sommaren. Det beslutet i sig kritiseras för att staten som huvudägare kunde ha valt att lägga ner gruvan. Men signalen är tydlig – regeringen tar avstånd från kol. Ändå investerar staten, utan att du som pensionssparare vet om det eller kan göra nåt åt det, din pension i tyska kolgruvor.

Detta måste upphöra snarast! Din pension ska trygga framtiden – inte äventyra den. Efter divesteringen från RWE är det naturligt att pensionsfonderna tryggar framtiden genom att upphöra med samtliga investeringar i fossilindustrin.

Nej, tvärtom. Index utan fossilbränslen har konsekvent sedan 2010 gått bättre än index med fossilbränslen – och framtiden hör defintivit inte fossilbolagen. Kolla till exempel MSCI ACWI ex Fossil Fuels.

Ja, AP-fonderna är internationellt sett duktiga på att vara ansvarsfulla investerare. Men inte i relation till vad som måste göras för att uppnå Parisavtalet – och vilka möjligheter Sverige har. Det enda rätta är att divestera ur alla fossilbolag. De kommer aldrig att vara förenliga med Parisavtalet och ju längre vi väntar, desto större skada hinner de göra. Dessutom frigörs kapital till omställningen genom att divestera.

Ett fossilbolag kan aldrig bli förenligt med Parisavtalet genom dialog. Vissa ägare hävdar att t ex Statoil är ett hållbart företag för att de är det minst dåliga fossilbolaget – men så fungerar inte klimatet. Fossil energi hör helt enkelt till historien och det är inget någon dialog kan ändra på. Det är dessutom moraliskt fel att tjäna pengar på klimatförstörelse. Den största påverkan Sverige kan göra är att fullständigt divestera, och få med sig världens pensionsfonder att göra det samma. Då kan enorma summor frigöras till omställningen. En oerhörd möjlighet!

Vad du som privatperson kan göra

 

Skriv under namninsamlingen för fossilfria pensioner

www.divestera.nu

Maila eller tweeta ansvariga

Ett meddelande kan se ut i stil med:

“Hej. Jag som svensk pensionssparare vill inte att min pension investeras i fossilbolag. Jag kräver att AP2, AP4 och AP7 genast divesterar ur tyska brunkolbolaget RWE. Läs mer om Fossil Free’s krav på https://gofossilfree.org/se/divestera-genast-ur-rwe/

Vänligen, XXX

#divestera”

 

Isabella Lövin: Twitter, Facebook och e-post.

Niklas Ekvall, VD för Fjärde AP-fonden (AP4)

Kontaktformulär Sjunde AP-fonden (AP7)

 

 

 

Bakgrundsinfo

FacebookTwitter