När du inte gör ett aktivt val i premiepensionssystemet, så hamnar pengarna i AP7 Såfa. Fonden har idag över 200 miljarder i förvaltade medel, men har börjat att aktivt utesluta vissa skadliga investeringar.

Senast att komma upp på Sjunde AP-fondens svarta lista är fossilbolag som Exxon, Gazprom och Transcanada. Inga pensionspengar från fonden kommer i fortsättningen att finansiera deras klimatskadliga verksamhet. Ett beslut väl värt att fira – som redan uppmärksammats utanför Sverige.

Bolagen uteslöts på grund av att de anses motverka klimatavtalet från Paris, vilket är helt rätt och riktigt. Men konsekvenserna av Parisavtalet är större än så – det hotas inte bara av bolag som aktivt motsätter sig lagstiftning, utan av hela fossilbranchen i sig. Vi måste hålla kvar den stora merparten av kol, olja och gas i marken och kan inte öppna ett enda nytt fossilt projekt, om vi ska klara 1,5-graderstaket.Men affärsmodellen för fossilbolagen – utan undantag – är att utvinna och sälja dessa resurser.

Vi vill därför att alla AP-fonder divesterar, och därmed utesluter hela fossilbranchen ur sina investeringar. Pensionspengar ska trygga vår framtid – inte äventyra den.

Skriv under uppropet Divestera AP-fonderna för att stödja den positiva utvecklingen.

Lista på fossilbolag som nu utesluts:

  • ENTERGY – Motverkar klimatlagstiftning i USA.
  • EXXON – Motverkar klimatlagstiftning i USA.
  • GAZPROM – Motverkar klimatmål genom utvinning av arktisk olja i Ryssland.
  • SOUTHERN CORP – Motverkar klimatlagstiftning i USA.
  • TRANSCANADA CORP – Motverkar klimatmål genom storskalig oljeledningskonstruktion i USA och Kanada.
  • WESTAR INC – Motverkar klimatlagstiftning i USA.

P.s. Det pågår just nu en kampanj för att det enorma isberg som håller på att lossna vid Antarktis ska döpas efter Exxon. Skriv under det kravet du också!

FacebookTwitter