Studenterna har nu 177 anställda i ryggen

Idag skickar 177 anställda vid Lunds universitet ett öppet brev till rektor Torbjörn von Schantz och resten av universitetsstyrlesen. Uppmaningen: Ledningen bör agera i frågan om att divestera ur fossila bränslen.

hu

I snart två år har studenterna vid Lunds universitet drivit en kampanj gentemot universitetsledningen för att be dem skriva om universitetets investeringspolicy så att den utesluter placeringar i företag som utvinner kol, olja och fossilgas. I och med det öppna brevet ställer sig nu många av universitetets anställda bakom denna kamp som redan stöds av nära 2000 studenter och Lundabor.

Bland undertecknarna finns flera fakultetsledare och en mängd framstående professorer från en rad olika faktulteter och institutioner. Såhär uttalar sig några av dem [markeringar i fetstil är gjorda av oss]:

larsLars Nilsson, professor i miljö- och energisystem samt huvudförfattare till IPCCs “Special Report on Renewable Energy Sources”:

Att investera i fossilindustrin är inte bara oetiskt utan också korkat i ljuset av ambitionerna att mildra klimatförändringen. Motsatsen, ren teknik, växer snabbare och ger bättre resultat både för ekonomin och miljön.

erikEric Clark, professor, Department of Human Geography:

Forskning vid Lunds universitet och internationellt visar att finansiella institutioners ageranden bidrar till att generera klimatförändring. Strategisk placering av finansiella medel är ett viktigt verktyg för att minska användandet av fossila bränslen. Att inte göra sig av med tillgångar förknippade med stor förbrukning av fossila bränslen är att bidra till krisen.

Screen Shot 2015-04-07 at 15.16.46Kimberley Nicholas, Assistant Professor, LUCSUS:

Den senaste forskningen drar slutsatsen att vi behöver sikta på ett ”zero-carbon society”. Jag anser att universitet bör leda vägen mot denna bättre framtid, såväl intellektuellt som i praktiken. Att divestera ur fossila bränslen är ett viktigt steg mot att slutsatserna av den forskning som görs vid Lunds universitet avspeglar sig i våra handlingar.

Här finns brevet och en lista över samtliga anställda som står bakom uppmaningen. Där kan även privatpersoner ansluta sig till uppropet. I brevet till rektorn lyfter skribenterna fram tre starka skäl till fossilfria investeringar vid LU:

  1. de överväldigande vetenskapliga bevien för de risker samhället utsätts för om den globala uppvärmningen inte bromsas
  2. de finansiella riskerna med att investera i bolag som utvinner fossila bränslen i en tid då vi övergår till en “low-carbon economy”
  3. att vara trogen akademiens etiska grundvalar och Lunds universitets grundläggande värderingar.

Screen Shot 2015-04-07 at 15.15.05Tillsammans menar de anställda bland annat att

[o]m universitet har för avsikt att utbilda extraordinära studenter så att de kan skapa sig bästa möjliga framtid, vad betyder det att samma universitet samtidigt investerar i en industri som tjänar pengar på att förstöra den framtiden?

Universitetsledningen vid Lund universitet har diskuterat frågan om att skriva om placeringspolicyn och divestera ur fossila bränslen vid ett flertal tillfällen, men resultaten har varit en besvikelse. Den 24 april sammanträder styrelsen igen, och frågan är då om Lunds universitet kommer lyssna till kraven från studenter och anställda – och äntligen lämna fossilbolagen bakom sig. Lisa Brand, student vid LU och engagerad i Fossil Free, menar att universitetsstyrelsens beslut kommer att påverka hennes framtid:

Framtiden är förnybar, fossila bränslen är däremot snart historia. Jag vill att mitt univeristet är drivande i den här utvecklingen och inte väljer att vänta tills andra tar klivet. När ska Lunds universitet våga divestera? Tänker de vänta tills energiomställningen redan är över och fossilt har ersatts av förnybart i allas aktieportföljer, eller tänker de vara en föregångare, som Chalmers?

Här kan du läsa brevet & namnunderskrifterna, samt dela uppmaningen vidare.

clear
FacebookTwitter