november 3, 2015

Uppsala blir största svenska kommun att divestera från fossilindustrin

UPPSALA 3 november 2015

Idag tog kommunfullmäktige i Uppsala det historiska beslutet att divestera: De ska utreda stadens investeringar i kol, olja och gas med syfte att avveckla dem. Den politiska majoriteten – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – säger att de vill att kommunens finansiella politik ska stämma överens med andra satsningar, till exempel cykelinfrastruktur. Det går inte att vara trovärdig i att arbetet för en klimatsmart kommun om det samtidigt finns pengar placerade i fossilindustrin.

Vi är glada över att divesteringskampanjen fått genomslag, nästa steg är att universitetets förvaltningsstyrelse tar samma beslut och lever upp till sina egna kärnvärden om hållbarhet säger Fanny Sannerud, aktiv i kampanjen Fossil Free Uppsala Universitet.

Uppsala kommer som den hittills största kommunen inspirera många mindre kommuner att divestera, och sätter redan nu press på storstadsregionerna.

Vi arbetar redan hårt för att minska Uppsalas utsläpp genom att satsa på cykling, förnybar energi och hållbart byggande. Divestering är ett viktigt nästa steg. Nu utmanar vi andra kommuner att också modernisera sitt klimatarbete, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala med ansvar för klimat och miljö.

I oktober meddelade Stockholms Stad att man ska utreda sina investeringar i fossila bränslen, men där finns det ingen tidsram för utfasningen ännu.

Divestering har blivit en global trend, säger Christian Tengblad från Fossil Free Sverige. Från San Francisco via Melbourne till Oslo har nästan 500 städer och andra stora aktörer tagit bort sina pengar från fossilindustrin.

Kontakt

Fanny Sannerud, Fossil Free Uppsala Universitet. 070 732 16 76

Christian Tengblad, Fossil Free Sverige. 070 400 14 07

uppsala (2)

Fotograf: Fossil Free Uppsala Universitet

FacebookTwitter