februari 10, 2015

Stockholms stads investeringar i kol-, olje- och gasbolag möts av klimatprotest

Staden uppmanas sälja förorenande fondinnehav i samband med en global aktionsdag den 13-14 februari

Stockholm — En ny granskning visar att Stockholms stad placerar 30 miljoner kronor i 45 av världens största kol-, olje- och gasbolag.[1] Människor uppmanar nu Stockholm att ta ett viktigt kliv för klimatet och bli världens första huvudstad som gör sig av med alla investeringar i fossilindustrin.

Staden placerar bl.a. pengar i flera av oljebranschens mest skandalomsusade bolag – däribland BP, Exxon Mobil och Total. Granskningen visar även storleken på de koldioxidutsläpp dessa bolags kol-, olje- och gastillgångar skulle orsaka, om de förbränns – nämligen 205 460 ton koldioxid. “Att Stockholm investerar i denna typ av bolag rimmar illa med deras ambitioner om att vara en klimatsmart stad”, menar Olivia Linander, kampanjsamordnare på Fossil Free Sverige. ”Vi är många som vill se Sveriges huvudstad ta klimatansvar och divestera ur fossilindustrin.”

Därför samlas flera hundra människor utanför stadshuset i Stockholm lördagen den 14 februari. I ett kreativt performance kommer stadshuset omringas av fossila bränslen, som strax därpå omvandlas till den lösning som människor hellre vill att staden investerar i – förnybar energi. Evenemanget sker som en del av Global Divestment Day, en världsomspännande aktionsdag som utspelar sig på sex kontinenter den 13-14 februari.

Global Divestment Day uppmärksammar den snabba framväxten och det allt större genomslaget av den internationella rörelse som vill få institutioner att divestera ur fossilindustrin. 2014 hade 180 institutioner beslutat om att dra tillbaka investeringar ur fossilt, med klimathotet och klimatrelaterade risker som skäl.[2] Det finns nu fler än 500 aktiva kampanjer gentemot institutioner som högskolor, städer, kyrkor, banker och pensionsfonder.

“Kampanjen gör redan ett stort avtryck,” säger Olivia Linander, nationell samordnare i Sverige för 350.org, en av organisationerna bakom satsningen. “På bara ett par år har den brett ut sig från några få amerikanska universitet till att bli en kampanj på hundratals orter världen över. Tillsammans har vi börjat sätta investerares förtroende för fossilindustrin i gungning. Det firar vi under Global Divestment Day, då vi bygger vidare på den folkrörelse som börjat växa fram.”

Divesteringskampanjen belyser en motsättning som de flesta politiker inte tycks vilja ta itu med. Om världen ska kunna undvika förödande global uppvärmning måste större delen av redan funna kol-, olje- och gastillgångar bli kvar under marken. [3] När världens makthavare samlas i Paris senare i år för att säkra en överenskommelse som kan bromsa klimatförändringarna, är kampanjen ett sätt att ta tillbaka makten från fossilindustrin och tillhandahålla förutsättningar för djärvt klimatledarskap innan det är för sent.

Över 380 evenemang har redan planerats runt om i världen, i 48 länder på 6 kontinenter – och det kommer bli fler. På Global Divestment Day den 13-14 februari kommer även fler europeiska huvudstäder att gå samma uppmaning till mötes som Stockholm – däribland London, Paris, Berlin och Amsterdam.

FLER HÖJDPUNKTER:

Ett stort antal evenemang tvärsöver den afrikanska kontinenten, från Burkina Faso till Benin samt Nigeria, Sydafrika och Egypten.

Tillställningar kommer ske i hela Australien, där människor kommer flytta sina pengar från banker som tänker finansiera planer för att bygga världens största kolhamn i världsarvet det Stora barriärrevet.

I Nepal lanseras en ny kampanj då hundratals går samman i en konstnärlig paraply-aktion då staden Kathmandu uppmanas divestera ur fossila bränslen.

Nya divesteringskampanjer lanseras i länder som Frankrike, Vietnam, Ukraina och Japan för att nämna några.

Tvärsöver USA och Storbritannien planerar hundratals studenter “flash-mobs” på sina högskolor och campus.

I London kommer hundratals människor att strömma in i stadshuset för att uppmana ett av världens största finanscentra att visa ledarskap och avsluta sin farliga relation till fossilindustrin. En massbön kommer även hållas i samband med Church of Englands kyrkomöte, som uppmanar kyrkan att divestera ur fossila bränslen och ställa sig vid sidan av de samhällen världen över som påverkas av klimatförändringarna.

På Stillahavsöar som Vanuatu och Papua New Guinea sprids ett klart och tydligt budskap: “Att divestera är ett sätt att säkra våra barns framtid och bidra till att hålla våra öar över vattenytan.”

I Vatikanen planeras en ljusmanifestation som kommer samla hundratals människor i en uppmaning till Påven att leda vägen för klimatlösningar genom att divestera ur fossilt.

Alltmedan Norges riksdag reviderar Oljefondens investeringar i fossila bränslen, samlas hundratals i Oslo för att kräva att fonden bryter upp med kol, olja och gas.

En cykeldemonstration med många hundra cyklister kommer att slå larm om Amsterdam’s smutsiga energiinvesteringar.

###

 

KONTAKT:

Olivia Linander, nationell samordnare för 350.org och Fossil Free-kampanjen, olivia@350.org, 0738 226 906

Melanie Mattauch, 350.org Europe Communications Coordinator, melanie@350.org, 0049 15158120184

 

NOTES TO EDITORS

[1] According to this new report: Stockholms stads fonder & dess ägande av koldioxidreserver

[2] According to the Wall Street Journal over $USD50bn in assets vowed to divest in 2014.

[3] According to report entitled: Unburnable carbon 2013: Wasted capital and stranded assets by Carbon Tracker Initiative and the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment at LSE

FacebookTwitter