oktober 20, 2015

Stockholm utreder fossila investeringar – men måste lägga på ett kol

STOCKHOLM. I årets budget visar Stockholms stad att viljan finns att röra sig bort från investeringar i fossila bränslen.[1] Fossil Free-kampanjen välkomnar att Stockholms stad utreder divestering ur fossila företag och vill nu se en konkret tidsplan.

Det är roligt att de börjat lyssna och tagit ett steg mot divestering, säger Andrew Maunder från kampanjen Fossil Free Stockholm. Ett beslut att divestera ur fossilbolag vore en tydlig signal inför klimattoppmötet i Paris om att det är dags för konkreta åtgärder.

Igår beslutade grannhuvudstaden Oslo att skrida till verket fullt ut. Den rödgröna majoriteten väljer där att påbörja arbetet med divestering tillsammans med stadens pensionsbolag.

Att ta avstånd från investeringar i kol, olja och gas borde vara lika självklart som att Stockholm inte har pengar i vapen- eller tobaksindustrin, säger Christian Tengblad från Fossil Free Sverige. I och med att Oslo igår blev en av de första huvudstäderna i världen att divestera gör de ett viktigt vägval för en förnybar framtid.

I Stockholm har Fossil Free Stockholm drivit frågan sedan ett år tillbaka. Genom att samla namn, demonstrera och organisera stockholmare har begreppet divestering blivit känt för många. Internationellt har över 45 städer divesterat[2], i Sverige var Örebro först ut men även Uppsala väntas fatta samma beslut i början av november. Aktivisterna i Stockholm är dock inte redo att fira riktigt än:

Nu är det viktigt att staden berättar vad som menas med “på sikt” – vi vill att staden sätter målet att alla investeringar i fossilbränsleindustrin ska vara borta inom fem år, fortsätter Andrew Maunder från Fossil Free Stockholm. Stockholm kan inte fortsätta investera i fossila bränslen, med tanke på att större delen av dem måste lämnas i marken om vi ska ha en rimlig chans att bromsa klimatförändringarna.

Kontakt

Andrew Maunder, Fossil Free Stockholm. 0722 429 536
Christian Tengblad, Fossil Free Sverige. 0704 001 407

Mer information
Fossil Frees utredning av Stockholms investeringar finns här. Ytterligare foton finns här.

 

[1] Ur Stockholms stads budget 2016-2018: “Kommunstyrelsen ska utreda hur placeringar i företag som utvinner fossila bränslen kan avvecklas på sikt. De etiska riktlinjerna i placeringspolicyn för de samförvaltade donationsstiftelserna ska revideras för att undvika framtida investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen.”

[2] Se listan över vilka som divesterat: gofossilfree.org/commitments

FacebookTwitter