juni 15, 2016

Stockholm divesterar ur kol, olja och gas

Klimatkampanjare uppmanar nu regeringen att låta huvudstadens föredömliga agerande inspirera dem att säkra att Vattenfalls brunkol blir kvar i marken

Stockholm —  Efter en ett och ett halvt år lång kampanj kan Fossil Free Stockholm idag meddela att deras krav mötts i och med att Stockholms stad väljer att, i likhet med städer världen över, göra sig av med sina investeringar i kol-, olje- och gasbolag. Uppdateringen av stadens portfölj innebär att staden gör sig av med fossila investeringar till ett värde av omkring 30 miljoner SEK. [1]

“Stockholms beslut att divestera ur de bolag som eldar på klimatkrisen bevisar att det inte längre är moraliskt accepterbart att investera i eller stödja business-as-usual för fossilindustrin,” säger Andrew Maunder som drivit frågan med Fossil Free Stockholm i över ett år.

“Stockholms politiska ledning förstår att om vi ska bromsa klimatförändringarna måste de göra allt de kan för att förhindra att fossila bränslen förbränns. Vi vill gratulera dem för detta historiska beslut och hoppas att våra politiker på nationell nivå är uppmärksamma, när de nu fattar beslut om huruvida Sveriges egna brunkolstillgångar i Tyskland ska bli kvar i marken eller ej,” fortsätter Maunder och refererar till det kommande beslutet om Vattenfalls föreslagna försäljning av sitt brunkol till tjeckiska bolaget EPH.

Stockholm sällar sig nu till Malmö, Uppsala, Köpenhamn, Oslo, Paris och städer över hela världen vad gäller att klippa banden finansiellt till fossilindustrin.

“I år har vi sett människor skrida till handling på större skala än någonsin med tusentals människor på gatorna, tusentals som deltagit i civil olydnad för att hålla Vattenfalls brunkol i marken och kreativa kampanjer för divestering ur fossilbolag,” säger Christian Tengblad, svensk kampanjsamordnare på 350.org. “När nu Sveriges huvudstad tar tydligt avstånd till kol, olja och naturgas måste regeringen göra detsamma genom att ta ansvar för att det statsägda brunkolet i Tyskland aldrig grävs upp och förbränns.”

###

Contact:

Christian Tengblad, 350.org Sweden Divestment Organiser, christian@350.org,+46 70 400 1407

Andrew Maunder, Fossil Free Stockholm campaigner,andrew.maunder@btinternet.com, +46 7 224 29 536

 

Notes to editor

[1] Stockholms stads pressmeddelande: Stockholm ställer om till fossilfria fonder, 14 June 2016

FacebookTwitter