juli 2, 2016

Regeringen bryter mot Parisavtalet genom att sälja klimatförstörande kolverksamhet

Pressmeddelande – För omedelbar publicering

Stockholm, Sverige — Klimataktivister kritiserar nu den svenska regeringen hårt för att ha godkänt försäljningen av det statligt ägda energibolaget Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland till tjeckiska köparen EPH. Istället för att stoppa försäljningen har regeringen meddelat att de kommer att köpa och annullera utsläppsrätter under kommande decennier.

350.orgs medgrundare Bill McKibben kommenterar beslutet: “Fysikens lagar låter sig inte luras av en sådan manöver. Att tillåta utsläpp av allt detta koldioxid är att betrakta som klimatsabotage och vi kommer arbeta hårt för att se till att det kolet blir kvar i marken.”

Klimatforskare Johan Rockström, professor vid Stockholms Universitet, och John Schellnhuber, chef för Potsdam Institute for Climate Impacts, har varnat att försäljningen kommer att ‘bryta mot Parisavtalet’.

Olivia Linander, svensk kampanjledare för 350.org säger: “Att Sverige förbiser Parisavtalet på det här viset bevisar att världens regeringar inte kommer hålla sina löften om att förhindra klimatkatastrof om inte civilsamhället organiserar sig.  Det är upp till oss, vanliga medborgare, att se till att de fossila bränslen vi helt enkelt inte kan förbränna stannar i marken, och att kämpa för en rättvis omställning bort från kol, olja och gas.”

Affären innebär att Vattenfall överlåter några av Tysklands största brunkolsgruvor och några av Europas smutsigaste kolkraftverk till tjeckiska bolagsgruppen EPH, som har uttryckt att de inte har någon som helst avsikt att sluta förbränna kol.  Affären kan leda till omkring en miljard ton koldioxidutsläpp vilket motsvarar 24 år av Sveriges sammanlagda nationella utsläpp årligen.

Tim Ratcliffe, samordnare för ’Keep it in the ground’-kampanjen på 350.org säger: ”Sverige har makten och ansvaret att se till att de koldioxidintensiva bränslen de äger blir kvar under jord. Slaveriet stoppades inte genom att slavarna såldes vidare till någon annan.  Klimatförändringarna kan bara stoppas genom att världens fossila bränslen stannar i marken och utsläppsrättshandeln har hittills genomgående misslyckats att åstadkomma just det.”

Protester i Sverige och andra länder har uppmanat regeringen att stänga affären. I maj blockerade 4000 personer en av Vattenfalls brunkolsgruvor och kolkraftverk i Tyskland under 48 timmar i en till storleken aldrig tidigare skådad aktion av civil olydnad vid namn Ende Gelände (’hit men inte längre’). Aktionen var en del av en global våg av upptrappade aktioner som visar att klimatrörelsen inte kommer vila förrän alla resterande fossila tillgångar stannar i marken. Politiker, vetenskapsmän and klimataktivister har krävt att Sverige stoppar försäljningen, bland annat Al Gore, fd vice president i USA, och Felipe Calderón, fd president i Mexico.

350.orgs chef May Boeve kommenterar regeringens tillkännagivande: “Beslutet sviker de storslagna ideal som svenska politiker hävdade i Paris att de hade, och de åtaganden de då gjorde till andra nationer att kämpa emot klimatförändringarna. Det här är dock ingen överraskning, det har länge framgått att politikerna inte kommer att lösa det här på egen hand. Det är upp till medborgarna att upprätthålla ett stort nog tryck, och att kämpa för de lösningar som forskare säger att vi behöver för att ställa om samhället från fossila bränslen till en ekonomi driven av förnybar energi.”

###

KONTAKT: Melanie Mattauch, 350.org Europe Communications Coordinator, melanie@350.org, +49 151 5812 0184; Olivia Linander, 350.org kampanjledare i Sverige, olivia@350.org, +46 738 226 906

FacebookTwitter