oktober 14, 2014

Örebro blir första svenska stad att divestera ur fossila bränslen

Örebro, Sverige – Örebro är nu första svenska stad att divestera ur fossila bränslen, detta för att stadens investeringar ska ske i linje med stadens miljömål. Örebro är därmed 30:e kommun i världen att ta det här steget, efter städer som San Francisco, Seattle och den holländska staden Boxtel. Det är det senaste tillkännagivandet i en växande rad av institutioner som väljer att sälja av sina investeringar i olje-, kol- och gasföretag.

Örebro, Sveriges sjunde största stad1 har tillgångar värda ungefär två miljarder. De har redan skurit ner på sina investeringar i fossila bränslen från mer än 18 miljoner till nuvarande sex miljoner, sedan kommunfullmäktige antog en divesteringspolicy i juni. Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i Örebro säger, ”Vårt klimatarbete måste ske i flera dimensioner. Våra egna konkreta insatser betyder mer i praktiken om vi samtidigt säkerställer att vårt kapital inte arbetar i motsatt riktning.” Mats Rodenfelt, finanschef på Örebro kommun, förklarar: ”Det hänger ihop med vårt miljömål att bli en fossilfri kommun till 2050. Det var naturligt att tillämpa policyn även på våra placeringar.”

Olivia Linander, samordnare för divesteringskampanjen Fossil Free i Sverige, uppmanar hållbarhetsintresserade städer att följa Örebros exempel, när kommunrepresentanter snart samlas på Hållbar Kommun 2014 i Stockholm. Hon säger att ”Örebro har visat ledarskap som första kommun i Sverige att klippa banden till olje-, kol- och gasindustrin. Städer som tar hållbarhet på allvar måste göra som Örebro. Det går inte att prata om hållbarhet och samtidigt finansiera en industri som orsakar klimatförstöring.”

För att inte överskrida tvågradersmålet måste 80 % av fossilindustrins tillgångar stanna kvar under marken. Ändå spenderar fossilbolag miljarder varje år för att hitta och utveckla nya fossiltillgångar. Som svar på detta divesterar allt fler institutioner ur dessa företag. Vad som började som studentkampanjer på några universitet i USA 2011, har lett till att institutioner med sammanlagda tillgångar på mer än 50 miljarder dollar har dragit tillbaka sina pengar ur fossilindustrin. Bland dessa institutioner finns Rockefeller Brothers Fund, Kyrkornas Världsråd, British Medical Association och Stanford University2. Förra veckan blev Glasgow University den första akademiska institutionen i Europa att divestera ur fossila bränslen.

I Sverige har Fossil Free-kampanjer pressat universitet, städer och pensionsfonder – AP-fonderna investerar exempelvis sammanlagt 32 miljarder kronor i fossilindustrin. Svenska Kyrkan, en av de första institutionerna att börja divestera, har nyligen meddelat att de nu fullbordar sin divestering. Deras tillgångar på mer än fem miljarder kronor är nu fossilfria. Förra månaden gav Lunds Universitet med sig, efter omfattande studentprotester, och sålde sina andelar i den ryska olje- och gasjätten Gazprom. Universitetet kommer att diskutera fullständig divestering på sitt nästa styrelsemöte i november. I december kommer även Jönköpings Universitet att besluta angående divestering.

###

CITAT

Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i Örebro

”Vi har höga ambitioner i vårt klimatarbete. Om några år ska Örebro kommun vara självförsörjande på förnyelsebar el genom egna satsningar på vindkraft och solenergi. Vi har nu också skrivit in i vår placeringspolicy att kommunens kapitalplaceringar inte ska ske inom fossil energi. Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. På motsvarande sätt placerar kommunen inte i företag inom kol-branschen. Denna policy gäller också de tillgångar kommunen förvaltar åt stiftelser.”

Kontakt:

Melanie Mattauch, 350.org kommunikationsansvarig Europa, melanie@350.org+49 151 5812 0184

Olivia Linander, 350.org divesteringskoordinator Sverige, olivia@350.org, +46 738 226 906

Fotnoter:

[1] Örebro kommun

[2] Arabella Advisors, ‘Measuring the Global Fossil Fuel Divestment Movement’ (September 2014)

Mer information om den globala Fossil Free-kampanjen finns på https://gofossilfree.org

FacebookTwitter