april 8, 2015

Nära 180 anställda uppmanar Lunds universitet att lämna fossilbolagen bakom sig

PRESSMEDDELANDE – För omedelbar publicering
8 april 2015

LUND – Idag skickar 177 anställda vid Lunds universitet ett öppet brev till rektor Torbjörn von Schantz och övriga ledamöter i universitetsstyrelsen. Uppmaningen: Ledningen bör agera i frågan om att divestera ur fossila bränslen.

I snart två år har studenter vid Lunds universitet drivit en kampanj mot universitetsledningen i syfte att  universitetets investeringspolicy ska skrivas om så att den utesluter placeringar i företag som utvinner kol, olja och fossilgas. I och med det öppna brevet ställer sig nu många av universitetets anställda bakom denna uppmaning som redan stöds av nära 2000 studenter och Lundabor.

Bland undertecknarna finns flera fakultetsledare och en mängd framstående professorer från en rad olika faktulteter och institutioner. En av dem är Lars Nilsson, professor i miljö- och energisystem samt huvudförfattare till IPCC:s “Special Report on Renewable Energy Sources”. Lars menar:

Att investera i fossilindustrin är inte bara oetiskt utan också korkat i ljuset av ambitionerna att mildra klimatförändringen. Motsatsen, ren teknik, växer snabbare och ger bättre resultat både för ekonomin och miljön.

I brevet till rektorn lyfter skribenterna fram tre starka skäl till fossilfria investeringar vid LU; de överväldigande vetenskapliga bevisen för de risker samhället utsätts för om den globala uppvärmningen inte bromsas; de finansiella riskerna med att investera i bolag som utvinner fossila bränslen i en tid då vi övergår till en “low-carbon economy”; och att vara trogen akademiens etiska grundvalar och Lunds universitets grundläggande värderingar. Tillsammans menar de anställda bland annat att:

Om universitet har för avsikt att utbilda extraordinära studenter så att de kan skapa sig bästa möjliga framtid, vad betyder det att samma universitet samtidigt investerar i en industri som tjänar pengar på att förstöra den framtiden?

Universitetsledningen vid Lund universitet har diskuterat frågan om att skriva om placeringspolicyn och divestera ur fossila bränslen vid ett flertal tillfällen, men resultaten har varit en besvikelse. Den 24 april sammanträder styrelsen igen, och frågan är då om Lunds universitet kommer lyssna till kraven från studenter och anställda – och äntligen lämna fossilbolagen bakom sig.

Här finns brevet och en lista över samtliga anställda som står bakom uppmaningen. Där kan även privatpersoner ansluta sig till uppropet.

Kampanjen “Fossil Free Lunds universitet” är en del av den växande internationella rörelse som kräver att offentliga institutioner upphör att investera i fossilbolag. Flera svenska investerare har redan visat ledarskap och divesterat, bland annat Chalmers Tekniska Högskola, Svenska Kyrkan och Örebro kommun.

 

###

KONTAKT

Lisa Brand, Fossil Free Lund University — 0767 661 151 — lisa-brand@hotmail.com

Caroline Westblom, Fossil Free Lund University — 0736 331 953 — caroline.westblom@gmail.com

Olivia Linander, Fossil Free Sverige — 0738 226 906 — olivia@gofossilfree.org

 

###

YTTERLIGARE PERSONLIGA CITAT

Erik Clark, Professor, Department of Human Geography:

Forskning vid Lunds universitet och internationellt visar att finansiella institutioners ageranden bidrar till att generera klimatförändring. Strategisk placering av finansiella medel är ett viktigt verktyg för att minska användandet av fossila bränslen. Att inte göra sig av med tillgångar förknippade med stor förbrukning av fossila bränslen är att bidra till krisen.

Kimberley Nicholas, Assistant Professor, LUCSUS:

Den senaste forskningen drar slutsatsen att vi behöver sikta på ett ”zero-carbon society”. Jag anser att universitet bör leda vägen mot denna bättre framtid, såväl intellektuellt som i praktiken. Att divestera ur fossila bränslen är ett viktigt steg mot att slutsatserna av den forskning som görs vid Lunds universitet avspeglar sig i våra handlingar.

Henner Busch, PhD Candidate, LUCSUS:

1. Why I signed this as an employee at LU: Lund University has to live up to its obligations, that is to contribute to a future that is livable and desirable for all and not only for a few who can buy their way out of environmental problems.

2. Why I signed this as a private person: The Divestment movement has been the – by far – most exciting, positive and tangible approach to battling climate change. Its protests and manifestations world-wide have been peaceful but angry, creative but focused and righteous without being self- righteous.

Johanna Alkan Olsson, Lecturer, CEC:

We have to start somewhere – otherwise, how will we know if we can change the situation? My philosophy is to start where I live or work and I work at Lund University.

 

###

Här finns en del foton. Här finns fler och här.

 

FacebookTwitter