april 27, 2016

Malmö måste löpa linan ut och säga nej till kol, olja och gas på torsdag

Malmö förvaltar drygt två miljarder åt ett hundratal stiftelser och är även ansvariga för sina egna medel. Kampanjen Fossil Free Malmö Stad driver sedan 2013 frågan att inga av dessa medel skall placeras i bolag som utvinner fossil kol, olja och gas. På torsdag den 28 april kl 13.00 håller Malmö Kommunfullmäktige då frågan om fossilfria investeringar är uppe på agendan, och Fossil Free malmö samt anda organisationer kommer att finnas på plats för att uppmana politikerna att skärpa riktlinjer mot placeringar i fossilbolag. 

“För att vi ska stoppa den globala ökning av medeltemperaturen till max två grader måste 80% av alla hittills funna fossila reserver stanna i marken. Detta har redan lett till katastrofresultat för bolag som försöker sälja sin kol, och brakförlusterna för oljebolagen är vardagsmat. ExxonMobil, som är det bolag som Malmö har mest pengar i, är just nu indragna i en rättsprocess där de riskerar abnorma bötessummor för att ha använt investerarpengar till att vilseleda politiker, allmänhet och aktieägare angående fossilförbränningens konsekvenser för miljö och hälsa.”, säger Olov Källgarn som är aktiv i Fossil Free-kampanjen i Malmö.

En fossilfri placeringspolicy är därför ett naturligt komplement till Malmös mål om att vara 100% klimatneutrala till 2020, Sveriges Klimatsmartaste stad och världsbäst på hållbar stadsutveckling menar kampanjgruppen. Malmö har utrett frågan och vill nu skriva in i policyn: ”Om det finns andra placeringsalternativ än till företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor ska dessa alternativ väljas, om det i övrigt är försvarligt med hänsyn till kostnad, avkastning och risk. “

Detta anser Fossil Free i Malmö Stad vara alldeles för svagt eftersom det inte är ett tydligt ställningstagande mot fossila bränslen.

“Det innebär att om det är billigt nog, så kan Malmö placera medel i fossilbolag, trots att Malmö redan placerar sina egna medel fossilfritt. Denna formulering måste skärpas!”,  fortsätter Olov.

Stiftelserna, som också för nuvarande föreslås lyda under samma formulering placeras idag delvis i fossilt. Här behövs att politikerna tydligt kommunicerar ett sista datum då medlen skall placeras fossilfritt  menar kampanjgruppen.

 ”Vi behöver förstås fossilfrihet så snart som möjligt men senast om fem år måste alla Malmös placeringar göras helt fossilfritt. Malmö kan inte passivt vänta på marknaden utan bör som stad med ambition om att vara Sveriges klimatsmartaste stad tillsammans med de andra Klimatkommunerna gå ut i gemensam upphandling och se till att marknaden erbjuder de fossilfria, etiska aktiefonder som Malmö och många andra kommuner behöver.”, tillägger Olov.

Den 28:e april mellan klockan 12.30-13.15 kommer kampanjen lämna över de drygt 1150 namn som vill att Malmö fattar ett tydligt beslut i frågan. Fossil Free-gruppen kommer att finns på plats för att informera politiker om vad de vill och talare och deltagande från fler organisationer så som PUSH Sverige, Naturskyddsföreningen och Miljöpodden kommer att finnas på plats. Karolina Skog (MP) tar emot namninsamling och samtalar kl 12.40.

###

Presskontakt:

Olov Källgarn

olov.kallgarn@gmail.com

070-6615631

FacebookTwitter