februari 13, 2015

Global Divestment Day uppmanar till fossilfria investeringar den 13-14 februari

Idag samlas tusentals människor i Sverige och världen för att uppmärksamma en fråga som hamnar allt högre på svenska investerares agenda.

VÄRLDEN – En växande folkrörelse uppmanar universitet, städer, trossamfund och pensionsfonder att divestera ur fossila bränslen. Den 13-14 februari arrangeras nu Global Divestment Day för att fortsätta sätta press på institutioner att divestera ur världens 200 största fossilbolag – bolag som fortsätter elda på klimatförändringarna.

”Rörelsen för att divestera ur fossila bränslen har vuxit explosionsartat de senaste två åren – det är nu en global rörelse”, säger Olivia Linander, nationell samordnare för350.org. ”Frågan om klimat och finans är just nu mycket aktuell i Sverige, och människor tycker inte längre att investeringar i kol-, olje- och gasbolag är okej. Från Sverige till Stilla Havet, från Sydafrika till USA – människor börjar på allvar ifrågasätta fossilindustrins existensberättigande.”

Flera svenska granskningar på temat har släppts de senaste veckorna – ‘Blir guldet till sand?’ från Swedwatch, ‘Fair Finance Guide’ från bl.a. Sveriges Konsumenter och ‘Stockholms stads fonder & ägande i koldioxidreserver’ från Fossil Free Sverige. (1) Under seminariet ‘Blir guldet till sand?’ den 11 februari uttalade sig såväl finansmarknadsminister Per Bolund som aktörer från finansbranschen om att investeringar i fossila bränslen riskerar att bli en mycket dålig affär, med tanke på att minst 80% av funnen kol, olja och gas måste bli kvar under marken.

“Självklart är fossila investeringar en dålig affär – framtiden är förnybar”, menar Jens Hansson från Fossil Free Lunds universitet. “Högskolor och universitet kan inte satsa på utbildning och framtidens forskning, och samtidigt investera i den industri som förstör samma framtid. Detsamma gäller exempelvis kommuner som vill sina medborgare väl.”

Denna helg arrangerar därför studenter och medborgare evenemang på temat över hela landet. I Stockholm samlas t.ex. hundratals människor utanför Stadshuset för att uppmuntra staden att sälja sina investeringar i 45 fossilbolag, på Lunds universitet iscensätts ett uppbrott mellan skolan och fossilindustrin och utanför Göteborgs universitet kommer studenterna fira att grannskolan Chalmers redan tagit steget att divestera ur fossilt.

Bara ett par veckor innan denna globala aktionsdag gick Chalmers tekniska högskola ut med beskedet att de slutar investera i fossilbolag. “Det var ett viktigt beslut för oss att fatta – det blir lite svårt att undervisa i hållbarhet och inte själva följa det vi lär ut”, sa Chalmers tillförordnade VD Stefan Johnsson om beslutet. (2)

Divesteringskampanjen startades i USA 2012. Sedan dess har den snabbt spridit sig över världen, speciellt i Europa och Australien, och i Sverige finns redan 11 kampanjer. (3) En undersökning från Oxford University kallade den för den snabbast växande divesteringsrörelsen i historien, som kan ha en djup påverkan på industrins självaste grundvalar. (4) Sedan kampanjen lanserades har 25 lärosäten, dussintals religiösa institutioner och flera städer lovat att divestera. Tillsammans har dessa institutioner över 50 miljarder US-dollar i tillgångar (5). Bara de senaste sex månaderna har 30 institutioner divesterat, i Sverige rör det sig om Svenska kyrkan, Örebro kommun och Chalmers tekniska högskola. (6)

Medan många kampanjare fortfarande kämpar i motvind gentemot flera institutioner, är alla laddade för det kommande året. Kampanjen har lyckats starta många samtal och debatter i viktiga forum och de flesta är övertygade om att färre och färre investeringar kommer att göras i fossilbolag under 2015. Istället kommer pengar att flyttas från fossilt till de lösningar som krävs för klimatet. Global Divestment Day kommer att bli ytterligare ett steg i rätt riktning.

Många ser divestering som en nyckelstrategi på vägen till FN:s klimatmöte i Paris. Per Bolund menade vid seminariet den 11 februari att om klimatförhandlarna lyckas i Paris i december, kommer minst 4/5 av upptäckta fossila bränslen att lämnas kvar under marken.

”Vårt engagemang i den här frågan beror på att vi måste lämna vårt fossilberoende bakom oss och satsa på förnybara rättvisa lösningar”, säger Johline Lindholm, som samordnar Global Divestment Day i Stockholm. ”Divesteringsrörelsen belyser vad regeringar måste göra: sluta finansiera de största klimatbovarna och istället investera i lösningarna.”

I Stockholm inleds ett performance om en fossilfri och förnybar framtid kl 13 på lördag den 14 februari. Då samlas stockholmare för att visa att de uppmuntrar Stockholms stad att utesluta klimatförstörande kol-, olje- och gasbolag ur de investeringar staden ansvarar för.

# # #

Foton från aktioner världen över finns på denna länk>>

Videomaterial kommer att finnas tillgängligt på begäran.

KONTAKT:

Olivia Linander, nationell samordnare för 350.org och Fossil Free-kampanjen,olivia@350.org, 0738 226 906

Melanie Mattauch, 350.org Europe Communications Coordinator, melanie@350.org, 0049 15158120184

FOTNOTER

(1) Fair Finance Guide; Sveriges konsumenter, Amnesty, Diakonia, Fairtrade center och Naturskyddsföreningen.

Blir guldet till sand?; Swedwatch, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan.

Stockholms stads fondinnehav & dess ägande av koldioxidreserver; Fossil Free Sverige,350.org

(2) Pressmeddelande, 22 jan 2015: Chalmers väljer fossilfria investeringar

(3) Fossil Frees hemsida: Arkiv över svenska kampanjer

(4) The Guardian:Campaign against fossil fuels growing, says study

(5) Arabella Advisors, ‘Measuring the Global Fossil Fuel Divestment Movement’ (September 2014)

(6) En tidslinje over beslut från olika institutioner om att divestera finns här.

Citat

Kumi Naidoo, International Executive Director för Greenpeace: “Samhällen världen över återtar nu makten på egen hand eller genom innovativa finansieringsmodeller. De divesterar ur fossila bränslen och skickar ett klart och tydligt budskap till såväl politiker som bolag: utfasningen av fossila bränslen hara bara börjat; att åstadkomma 100% förnybar energi åt alla är oundvikligt. De som satsar på en framtid baserad på kol, olja och kärnkraft kommer att förlora, medborgare i hela världen kräver en rättvis övergång till en grön framtid.”

Afrika

Desmond Tutu, ärkebiskop i anglikanska kyrkan och Nobels fredspristagare, skriver för The Guardian: ”Vi behöver en bojkott i stil med den mot Apartheid-regimen för att rädda planeten”. ”Vi måste stoppa klimatförändringarna. Och det kan vi, om vi använder samma strategi som fungerade i Sydafrika mot de värsta förorenarna”. ”Människor med ett samvete måste kapa banden med företagen som finansierar orättvisorna som kommer av klimatförändringar”. ”Det är inte vettigt att investera i företag som förstör vår framtid. Att förvalta skapelsen är inte tomma ord; det kräver att vi agerar och det snarast, då situationen är allvarlig och brådskande.”

Australien

Maria Clague, Yaegl-folket, Australien: ”Ursprungsbefolkningar och deras kulturer håller på att förstöras av fossilindustrin. Det kan inte få fortsätta. När våra regeringar inte skyddar oss, är det dags att prata pengar och divestera ur de fossilbolag som förstör vårt land.”

Stilla Havet

Isso Nihmei, Pacific Climate Warrior, Vanuatu: ”Konsekvenserna av vad fossilbolagen gör är att våra öar översvämmas. Men vi drunknar inte – vi kämpar för vår sak. Jag uppmanar människor överallt att stödja vår kamp genom att divestera ur fossilindustrin”.

Europa

Áile Javo, Samerådets ledare, Sverige: ”Urfolk världen över hotas av klimatförändringar. Vi, samerna, reser oss för våra mänskliga rättigheter i solidaritet med andra drabbade samhällen och vi uppmanar offentliga institutioner att ansluta sig. Vi uppmanar till att statliga pengar ska stödja lösningar som värnar om en beboelig planet istället för att finansiera fossila bränslen som tar ifrån oss våra uppehällen.”

Asien

May Macapobre, Farmers Development Center, Filippinerna: ”Det är otroligt viktigt för de människor som lever i de mest sårbara delarna av världen att gå bortom fossila bränslen och mot förnybar energi. I november var det ett år sedan tyfonen Haiyan drog över landet och det filippinska folket vill fortfarande ha rättvisa. Det är en tydlig påminnelse om varför regeringar i rikare länder måste börja dra tillbaka sina investeringar i smutsig energi och börja investera i lösningar.”

Nordamerika

Stephen O’Hanlon, Swartmore Mountain Justice Organizer, Swarthmore College, USA: ”Lärosäten har ett särskilt ansvar att se till att deras studenter har en framtid att se fram emot. Det är oansvarigt av våra universitet att fortsätta investera i företagen som så vettlöst hotar vår framtid. Alltför länge har vi sett våra ledare vända ryggen mot vår generation – och välja industrierna framför oss. Global Divestment Day är ett tillfälle att agera för den framtid vi vet är möjlig.”

FacebookTwitter