januari 22, 2015

Chalmers väljer fossilfria investeringar

PRESSMEDDELANDE – För omedelbar release
22 januari 2015

 

Göteborg, Sverige — Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har beslutat att sälja det innehav de tidigare haft i kol-, olje- och gasbolag, till ett värde av uppemot 5 miljoner kronor. Högskolan blir därmed Sveriges första lärosäte att divestera ur fossilindustrin – vilket studenter runt om i landet uppmanar sina högskolor och universitet att göra genom kampanjen Fossil Free.

Chalmers ansluter sig därmed till den växande skara lärosäten i världen som beslutat att utesluta fossilbolag i sin investeringspolicy. Detta steg tar institutionerna i en strävan att minska sin utsatthet för klimatrelaterade finansiella risker, men också för att verka för en mer hållbar framtid.

John Holmberg, vice rektor och professor i energi och miljö vid Chalmers, förklarar: “Förutom att investeringar i fossilbolag är riskabla med tanke på att mycket fossila bränslen bör bli kvar i backen, finns ett starkare skäl. Nämligen att driva en utveckling vi tror på, och se till att energiomställningen kan komma till stånd snabbare.”

“När Apartheid-regimen föll i Sydafrika, var universiteten med och drev på den utvecklingen genom att flytta investeringar och sluta stötta bolag som var verksamma i Sydafrika. Så att investeringar kan vara en mycket viktig faktor för förändring, det vet vi ju”, fortsätter Holmberg.

Chalmers tillförordnade VD Stefan Johnsson säger: “Det var ett viktigt beslut för oss att fatta – det blir lite svårt att undervisa i hållbarhet och inte själva följa det vi lär ut.”

Chalmers följer därmed i Svenska kyrkans [1] och Örebro stads [2] fotspår. Även Högskolan i Jönköping tog nyligen ställning mot investeringar i fossilbolag. Högskolan förändrade sin investeringspolicy i december för att exkludera kol, olja och gas ur sina direkta placeringar. De har även för avsikt att utvidga detta till att även gälla indirekta investeringar framöver.

Lärosäten, städer och andra institutioner i Sverige och världen kommer uppmanas att sluta finansiera fossilbolagens verksamhet under Global Divestment Day den 13-14 februari. Detta eftersom branschens hela affärsmodell är inkompatibel med en beboelig planet. Forskning från University College London (UCL) bekräftade tidigare denna månad att över 80% av kolet, 50% av gasen och 30% av oljan som världens fossilbolag funnit är ‘unburnable’ med hänsyn till målet att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 ℃. [3]

###

 

Kontakt:

Olivia Linander, 350.org Sweden Divestment Organiser, olivia@350.org, +46 738 226 906

Melanie Mattauch, 350.org Europe Communications Coordinator, melanie@350.org, +49 151 5812 0184

Ytterligare citat:

Peter Selberg, student vid Chalmers och aktiv i Chalmers Students for Sustainability: “Detta är helt rätt beslut av stiftelsen, och något som gör mig till en stolt Chalmerist. Det är underbart att se att skolan vågar ta ett större ansvar, även i samhälls- och klimatfrågor.”

Chalmers tillförordnade VD Stefan Johnsson säger: “Detta är en fråga som diskuterats länge på Chalmers, och som inte enbart rör miljön utan är en ännu bredare etisk fråga. I dagsläget väljer vi att divestera ur rena fossilbolag – men vi håller ögonen på debatten gällande även andra ohållbara bolag.”

 

Fotnoter:

[1] Pressmeddelande: Church of Sweden announces its investments are now fossil free (September 23, 2014)

[2] Pressmeddelande: Örebro first Swedish city to divest from fossil fuels (October 14, 2014)

[3] För mer information om forskningen från UCL: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-30709211

Mer information om den globala Fossil Free-kampanjen: https://gofossilfree.org

 

 

FacebookTwitter