Idag har kommunstyrelsen i Österåker beslutat sig för att klippa banden med fossilindustrin genom att ta bort sina nuvarande innehav i kol, olja och gas och ändra placeringspolicyn så att dessa företag utesluts.

Beslutet kommer att bekräftas av kommunfullmäktige 19 juni, men redan nu är vi glada över utvecklingen. Divestering har verkligen blivit något som går över partigränserna, och förenar människor i omsorgen för klimatet.

se-divest-stockholm

Starta en namninsamling i din kommun också!

Det här är en av de enskilt viktigaste åtgärderna en aktör kan göra och helt nödvändigt om vi ska klara av de mål som satts upp i Parisavtalet. Att det här har stöd över blockgränserna visar på att detta egentligen inte är en kontroversiell fråga. Utsläppen känner inga gränser, varken nationella, regionala eller politiska och det är inte heller vad miljön behöver utan det miljön behöver är beslutsfattare som tar ansvar och vågar ta klivet mot en mer hållbar värld. Samtliga kommuner bör följa Österåkers exempel.

Andreas Lennkvist (V), motionär kommunstyrelsen

Inte ofta har M och V samma syn på politiska frågor men i detta fall är Andreas Lennkvists motion något vi i alliansen också ser positivt på. Beslutet innebär ett ansvarstagande för miljö och klimat där Österåker är bland de 10 första. Det innebär kanske inte mycket för österåkersbornas vardag men däremot ett ansvar för kommande släkten.

Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker

Kommunen styrs av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet. Kommunen förvaltar total 700 miljoner kronor.

Nu har minst tre kommuner i Stockholm län tagit beslut att divestera – Stockholm, Sollentuna och Österåker. Men det finns fortfarande 23 stycken som inte utesluter fossila investeringar.

För att vi ska kunna förändra samhället så att vi lever inom planetens gränser så måste vi isolera dem vars själva affärsidé leder till klimatförändringar.

Läs också artikeln i Mitt i-tidningarna.

FacebookTwitter