Avslöjandet från norska organisationen Framtiden i våre hender slog ner som en bomb samtidigt som fredspriset annonserades i Oslo. Nobelstiftelsen har investeringar i kärnvapenbolag – samtidigt som fredspriset delas ut till den internationella kampanjen ICAN, som kämpar mot kärnvapen. Det gjorde också att kopplingen till fossila bränslen kom fram. Svaret från stiftelsen blev väldigt kort – vi väljer inte aktivt företag. Men det skulle visa sig vara fel.

Några veckor senare har Nobelstiftelsen, genom norska Nobelkommitténs Olav Njølstad, både bekräftat kopplingen till kärnvapenbolag – men också sagt att investeringarna ska avvecklas och kommer vara borta till mars 2018. Detta i enlighet med nya etiska riktlinjer, som ännu inte är offentliga men också ska behandla klimatfrågor. Saken har också uppmärksammats i Sverige.

När det gäller investeringar i kärnvapen och fossila bränslen så går de inte bara emot Alfred Nobels önskan om att priset ska gå till “mänsklighetens största nytta” utan faktiskt direkt hotar vår tillvaro på jorden.

Kampanjen Divest Nobel kommer att fortsätta lägga fram vår sak för Nobelstiftelsen – precis som fredspriset till ICAN är oförenligt med kärnvapeninvesteringar så går stiftelsens fossila investeringar rakt emot klimatambitioner, där till exempel Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC fått fredspriset 2007.

I veckan ökade pressen på Nobelstiftelsen att divestera då den tjugonde nobelpristagaren skrev under uppropet mot fossila investeringar. Joachim Frank fick Kemipriset i år och hans stöd är ett bra push för kampanjen.

Nobelstiftelsen har inte så mycket pengar i sammanhanget, men inflytandet de har via Nobelprisen är enormt. Deras beslut om att klippa bandet med fossila bolag skulle kunna göra storverk för den globala klimatdebatten.

Skriv gärna under namninsamlingen om du inte har gjort det.

FacebookTwitter