Nobelprisen ska gå till de som “under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”

Alfred Nobels testamente

Med hänvisning till brådskan att ta itu med klimatförändringarna, har Nobelpristagare och forskare idag utfärdat ett brev som uppmanar Nobelstiftelsen att divestera sitt kapital – totalt fyra miljarder kronor – ur fossila bränslen. Brevet kommer mitt under Nobelveckan, som kulminerar i prisutdelningen och Nobelmiddagen på lördag.

I denna ovanliga uppmaning från Nobelpristagarna och klimatforskarna används stiftelsens ursprungliga uppdrag – att uppmärksamma mänsklighetens goda och innovativa sidor – i argumentationen för att stiftelsen ska bryta sina band med destruktiva fossilbolag.

Bland de fjorton pristagare som undertecknat brevet finns kända vetenskapsmän såsom atmosfärkemisten Paul Josef Crutzen, fysikern David Vinland och biologen Sir John Sulston samt flera vinnare av det prestigefyllda fredspriset, inklusive iranska människorättsaktivisten Shirin Ebadi, jemenitiska kvinnorättsaktivisten Tawakkol Karman samt argentinska fredsaktivisten för mänskliga rättigheter, Adolfo Pérez Esquivel. Brevet har också undertecknats av framstående vetenskapliga bidragsgivare till nobelvinnande FN:s klimatpanel (IPCC). Läs brevet och se hela listan med underskrifter här :

Nobelpris som liknar Alfred Nobel

Det är svårt att argumentera emot Nobelpristagarna som gjort stora vetenskapliga framsteg, drivit på för mänskliga rättigheter och främjat fred och ett slut på stora regionala konflikthärdar.

Nobelpristagarna och forskarna uppmanar stiftelsen att ta på sig ledartröjan och visa vägen för världen, och skriver:

“Nobelstiftelsen har spelat en historisk roll i arbetet mot klimatförändringar genom att lyfta fram människor som studerat och uppmärksammat mänsklighetens påverkan på klimatet. Idag är behovet akut, då vi i en allt varmare värld strävar efter att implementera Parisavtalet, och vi ber er att göra mer. Våra kunskaps- och kulturinstitutioner måste göra mer än att utbilda, de måste bli exempel på en ny väg framåt, fri från de industrier som skadat klimatet allra mest.”

Aktivister i Sverige, som är en del av Divest Nobel-kampanjen, har redan gått till aktion för att peka på kopplingen mellan stiftelsens investeringar och kol- olje- och gasbolag. Nu när Nobelpristagare och forskare sluter upp, så hoppas de att stiftelsen tvingas lyssna — och agera.

Divest Nobel Waiters

Mer än 600 institutioner, stiftelser, universitet och pensionsfonder går redan i täten genom att besluta om att divestera ur destruktiva fossilföretag. Be Nobelstiftelsen hänga med och lyssna på budskapet från Nobelpristagare och forskare genom att lägga till ditt namn. Skriv under namninsamlingen.

Vill du göra mer?
FacebookTwitter